moeder en kind

Partnergeweld en het welzijn van kinderen

door Abigail Howe-Will, technisch directeur gendergelijkheid en sociale inclusie

Abigail deelt hoe partnergeweld tegen vrouwen het welzijn van kinderen beïnvloedt en wat World Vision doet om dit aan te pakken.

Het beëindigen van geweld tegen vrouwen en meisjes is een hoge prioriteit in het werk van World Vision om het welzijn van kinderen te vergroten. Onze programmering richt zich op verschillende vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, waaronder genitale verminking van vrouwen, kindhuwelijken en partnergeweld (IPV, intimate partner violence).

Sommigen vragen zich misschien af waarom we partnergeweld aanpakken als organisatie die zich inzet voor kinderen. De reden hiervoor is dat er tal van verbanden zijn tussen dit soort geweld en het welzijn van kinderen. De negatieve impact ervan beïnvloedt op drie belangrijke manieren vrouwen en mannen, maar ook kinderen in hun huishouden.

De invloed van partnergeweld op kinderen

Ten eerste komen partnergeweld, kindermishandeling en verwaarlozing vaak in dezelfde huishoudens voor.

Ten tweede beïnvloedt blootstelling aan partnergeweld het welzijn van kinderen. Uit een onderzoek naar partnergeweld bleek dat vrouwen die het meemaakten meer emotionele stress hadden. Dit heeft gevolgen voor de zorg die zij aan kinderen kunnen geven. World Vision heeft onlangs onderzoek gedaan in haar kantoren in het Midden-Oosten en Oost-Europa om de verbanden tussen de empowerment van vrouwen en het welzijn van hun kinderen te onderzoeken. In Syrië ontdekte het onderzoek dat wanneer vrouwen worden beschermd tegen partnergeweld, hun kinderen meer kans hebben om een positieve houding te hebben ten opzichte van leren. Ook hebben zij meer diversiteit in hun voeding, een betere geestelijke gezondheid en stonden zij zelf minder bloot aan geweld.

Ten derde is aangetoond dat kinderen die zelf worden misbruikt, of zien dat er geweld tegen hun moeders wordt gepleegd, een grotere kans hebben om zelf geweld te plegen of ondergaan op volwassen leeftijd. De cyclus van geweld tussen generaties kan niet worden veranderd tenzij huishoudens vreedzame, harmonieuze plaatsen zijn waar kinderen en volwassenen een geweldloos leven leiden.
 

De cyclus van geweld tussen generaties kan niet worden veranderd tenzij huishoudens vreedzame, harmonieuze plaatsen zijn waar kinderen en volwassenen een geweldloos leven leiden.

World Vision programma's om gender gerelateerd geweld (gender-based violence) aan te pakken

World Vision erkent de cruciale rol die mannen en jongens, naast vrouwen en meisjes, spelen bij het bevorderen van gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes. In Ethiopië mobiliseerde World Vision groepen mannen via Male Dialogue Groups om de rol van bestaande schadelijke praktijken, zoals kindhuwelijken, gender gerelateerd geweld en veel huishoudelijk werk van vrouwen en meisjes, te benadrukken bij het bijdragen aan genderonrechtvaardigheid. Dit resulteerde in positieve veranderingen in het gedrag van mannen met hun vrouwen en dochters, die rapporteerden over een afname van partnergeweld.

In Bangladesh gebruikte het door USAID gefinancierde Nobo Jatra (New Beginnings)-project een vergelijkbare aanpak om gedeelde besluitvorming in huishoudens te bevorderen. Om de gelijke taakverdeling tussen echtgenoten in het huishouden te stimuleren en gezonde relaties te ondersteunen die worden gekenmerkt door geweldloosheid en gendergelijkheid. In 2020 bleek uit een evaluatie van het project dat vrouwen zich bewust waren geworden van hun rechten en geweld tegen intieme partners als norm hadden aangevochten. Mannelijke en vrouwelijke deelnemers gaven aan in staat te zijn om conflicten binnen hun families vreedzaam op te lossen.

World Vision werkt ook met op geloof gebaseerde partners (faith-based partners) om partnergeweld aan te pakken; partners in de geloofsgemeenschap (vooral geloofsleiders) zijn vaak belangrijke poortwachters in gemeenschappen en samenlevingen. Ze ondersteunen gezinnen en reageren vaak op geweld binnen huishoudens. World Vision werkt via de Channel of Hope-aanpak om geloofsleiders en hun gemeenschappen te betrekken bij het aanpakken van zowel partnergeweld als zorgen over kinderbescherming. Via de Celebrating Families-benadering richten we ons op het ondersteunen van gezonde familierelaties. 

Meer programma-aanpakken van World Vision lees je hier.

Naast de vele programma's om ongelijkheid en geweld aan te pakken, versterkt World Vision zijn inzet voor gendergelijkheid en het aanpakken van geweld tegen vrouwen en kinderen als onderdeel van het realiseren van onze huidige strategie, Our Promise. World Vision heeft onlangs een organisatiebreed beleid voor gendergelijkheid en sociale inclusie goedgekeurd dat als leidraad zal dienen voor het werk van World Vision om geweld binnen gezinnen aan te pakken.

Abigail Howe-Will is technisch directeur van World Vision voor gendergelijkheid en sociale inclusie. Ze is een gepassioneerde genderadviseur met 14 jaar ervaring in geweldpreventie en empowerment van vrouwen in de VS, de Filippijnen, Timor-Leste en Melanesië.