covid-19 aftershocks

Covid-19 stelt ruim 85 miljoen kinderen bloot aan lichamelijk, seksueel en emotioneel geweld

18-05-2020

Maar liefst 85 miljoen kinderen lopen het risico in de komende drie maanden slachtoffer te worden van lichamelijk, seksueel en emotioneel geweld als gevolg van het feit dat coronamaatregelen hen noodzaken om thuis te blijven. Dat blijkt uit het door World Vision uitgebrachte rapport Aftershocks – A Perfect Storm. World Vision doet een dringend beroep op leiders wereldwijd om landelijk beleid en financiële keuzes te herzien en daarbij voorrang te geven aan het voorkomen van geweld tegen kinderen en de mogelijke verwoestende effecten die het rapport in kaart brengt.

Gemiddeld zijn ieder jaar naar schatting één miljard kinderen slachtoffer van geweld. De wereldwijde pandemie vergroot de kwetsbaarheid van kinderen en het risico van ongemeld geweld.

We weten uit de harde praktijk dat crisissituaties voor de meest kwetsbare kinderen leiden tot een vergrote kans op geweld
Andrew Morley, International President en CEO van World Vision

“We hebben het pas weer gezien bij de ebola-uitbraak. Wij maken ons zorgen dat het coronavirus een nieuwe, zeer ernstige bedreiging vormt van de veiligheid van kinderen wereldwijd. Deze vrees hangt samen met het feit dat gezinnen als gevolg van quarantainemaatregelen in isolement terechtkomen, terwijl intussen de economische en sociale druk hun tol eisen.

“We verwachten dat het aantal kinderen in deze risicogroep met maar liefst 85 miljoen kan toenemen. Daarom roepen we leiders wereldwijd op om naast het tegengaan van de verspreiding van Covid-19 een topprioriteit te maken van het waken over de rechten van kinderen.”

Het rapport Aftershocks – A Perfect Storm is gebaseerd op informatie uit hulpprogramma’s van World Vision en rapporten over huiselijk geweld uit vele verschillende landen. Ook de forse stijgingen in het aantal meldingen bij kinderhulplijnen en de ruime ervaring van World Vision met eerdere crisissituaties zijn in het rapport verwerkt. Op basis van recent onderzoek in het kader van de Official Development Assistance (ODA) wordt geschat dat van de totale wereldwijde uitgaven minder dan 0,6% wordt besteed aan het beëindigen van geweld tegen kinderen.

Nu het coronavirus over de wereld raast, zoeken miljoenen mensen hun toevlucht in zelfquarantaine achter de voordeur. Maar helaas is het eigen huis niet voor iedereen een veilige plek.
Dana Buzducea, Global Leader for Advocacy bij World Vision International

“Dat geldt onder meer voor een onbekend aantal gezinsleden dat nu met een geweldpleger in gedwongen isolement leeft. Scholen en buurtcentra zijn niet langer in staat om kwetsbare kinderen de bescherming te bieden die ze onder gewone omstandigheden bieden. Een gevolg daarvan, zo blijkt uit ons rapport, is dat in veel landen sinds de lockdown een piek te zien is in het aantal meldingen van kindermishandeling en geweld tegen kinderen. Een voorbeeld is Bangladesh. In april stelden verschillende partijen, waaronder World Vision, voor dit land een noodinventarisatie op (National impact and needs assessment). Daaruit blijkt dat in Bangladesh het geweld tegen kinderen door ouders of voogden met 42% is toegenomen; dat er 40% vaker is gebeld met kinderhulptelefoons; en dat volgens 50% van de deelnemers aan interviews hierover de lockdown de veiligheid en het welzijn van meisjes op het spel zet.”

Behalve voor een toename van kindermishandeling, vreest World Vision dat toegenomen financiële druk op kwetsbare gezinnen zal leiden tot meer kinderarbeid en voor een stijging in het aantal kindhuwelijken.

"Volgens recente schattingen zal Covid-19 in de komende tien jaar leiden tot 13 miljoen meer kindhuwelijken – bovenop de 150 miljoen die we in dit tijdsbestek al verwachten. Onze ervaring leert dat het gros van deze huwelijken zal plaatsvinden in de eerste jaren na de crisis. Dat betekent dat in de komende twee jaar het aantal uit te huwelijken meisjes mogelijk vier miljoen hoger zal zijn dan het normaal gesproken al zou zijn geweest.”

World Vision breidde vorige week de noodhulp in reactie op Covid-19 uit met een noodplan ter waarde van 320 miljoen euro. Het plan is erop gericht de meest kwetsbare mensen in de wereld te ondersteunen in de strijd tegen de impact en de nasleep van de crisis. Met het ambitieuze plan wil de organisatie in meer dan 70 landen lokale gemeenschappen mobiliseren rond initiatieven op het gebied van preventie en noodhulp. World Vision heeft sinds de uitbraak van de pandemie al ruim 390.000 kinderen kunnen helpen met kinderbeschermingsprogramma’s. Ook heeft de organisatie ruim 684.000 kinderen, ouders en verzorgers onderwijstraining of -ondersteuning kunnen bieden.

“Het is van levensbelang dat leiders wereldwijd verantwoordelijkheid nemen voor het beschermen van kinderen tegen iedere vorm van geweld of misbruik,” verklaart Dana Buzducea. “World Vision en andere kinderhulporganisaties zullen niet ophouden een topprioriteit te maken van de bescherming van de meest kwetsbare kinderen op deze wereld. Wij kunnen dit echter niet alleen doen. Regeringen wereldwijd moeten bij hun inspanningen om het virus te bestrijden en de economische impact van de crisis te beperken voorrang geven aan deze groepen kinderen. Ze moeten ervoor in staan dat zij niet worden vergeten. Doen zij dat niet, dan zullen de naweeën van deze crisis in de vorm van toegenomen geweld en misbruik doorwerken onder de komende generaties.”

Het rapport vind je hier.

Meer over onze aanpak tegen het coronavirus en hoe je kunt helpen, lees je hier.