Meisjes in India ontvangen onderwijs

5 manieren waarop kindsponsoring een kind beschermt tegen geweld

21-04-2021
 

Wereldwijd lijden 1,7 miljard kinderen onder geweld. Ze leven in een oorlogsgebied, worden misbruikt, verwaarloosd of uitgebuit. Het meeste geweld vindt plaats achter gesloten deuren en komt nooit aan het licht. De kindsponsorprogramma’s van World Vision werken op verschillende manieren aan de veiligheid van kinderen. In het bijzonder meisjes hebben die bescherming hard nodig. Juist meisjes betalen de rekening van armoede; ze worden thuisgehouden van school of al op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. 

Op deze vijf manieren beschermt kindsponsoring kinderen tegen geweld. 

1. Het kind is bekend

Een sponsorkind is bekend en wordt gezien: door de sponsor, de staf van World Vision en de lokale vrijwilligers - die weer in contact staan met de (geestelijk) leiders van een gemeenschap en de lokale overheid. Al deze mensen zijn op de hoogte van de privésituatie van het kind en letten erop dat het veilig is en de zorg krijgt die het nodig heeft. Een sponsorkind wordt geen dag vergeten. Ook tijdens de coronacrisis gaat deze persoonlijke aandacht door. Het kind zelf weet ook dat het altijd bij iemand terecht kan. Contact is er tijdens bezoeken, via telefoon, WhatsApp en social media.  

Een eenvoudige manier waarop een sponsorkind bescherming krijgt, is doordat de ouders geholpen worden bij het doen van geboorteaangifte. Met een geboortebewijs kan het kind bijvoorbeeld naar school en heeft het toegang tot de publieke zorg. Daarnaast is het kind beter vindbaar en kan met het bewijs worden aangetoond dat een meisje te jong is voor een huwelijk. 
 

Twee meisjes met World Vision medewerker


2. Het kind leert om voor zichzelf op te komen

Kinderen hebben rechten: recht op onderwijs, op gezondheidszorg en op vrijheid. Wanneer een kind zijn rechten kent en daar woorden aan kan geven, is het minder kwetsbaar voor geweld. De beste manier om een kind tegen geweld te beschermen, is dan ook door het te leren om voor zichzelf op te komen. World Vision laat sponsorkinderen ervaren dat ze door zélf te kiezen hun leven kunnen veranderen.

Door alles wat het sponsorprogramma biedt, groeit hun zelfvertrouwen, hun verantwoordelijkheidsgevoel en hun verbondenheid met de gemeenschap. Waarden die ze de rest van hun leven met zich meedragen en die ze doorgeven aan de volgende generatie. Een manier om terugkerend geweld voor altijd de rug toe te keren. 
 

Kinderen krijgen les


3. Ouders krijgen advies en ondersteuning

Het klinkt tegenstrijdig, maar helaas zijn ouders soms verantwoordelijk voor het geweld dat kinderen wordt aangedaan. Dat blijkt zeker tijdens de huidige coronacrisis. Misbruik en mishandeling binnen gezinnen nemen toe. Bovendien kunnen kinderen vaak niet naar school, waardoor ze hun onveilige thuissituatie niet kunnen ontvluchten of deze niet opgemerkt wordt. Door de lockdown is er ook veel financiële nood. Ouders grijpen alles aan om te overleven. Voor een beetje geld storten ze hun kind in een kindhuwelijk. Of ze laten het kind werken en overzien niet dat het daardoor slachtoffer wordt van kinderhandel, kinderprostitutie of kinderarbeid. 

Daarom worden ook ouders bij het sponsorprogramma betrokken. Ze leren wat positief opvoeden is, over de wet en kinderrechten en het belang van onderwijs. Waar mogelijk krijgen ze ondersteuning. Bijvoorbeeld met middelen om thuisonderwijs toegankelijk te maken. Maar ook door het inschakelen van psychologische hulp, met eten of voedselbonnen en soms met gewoon een luisterend oor. 
 

Ouders krijgen ondersteuning


4. De gemeenschap wordt sterk

Niet alleen het sponsorkind, maar de hele gemeenschap heeft baat bij het sponsorprogramma. World Vision werkt namelijk van binnenuit. Wat heeft het kind nodig van de gemeenschap en waarin moet de gemeenschap dus worden opgebouwd? Docenten worden aangetrokken en toegerust, er worden verbindingen gelegd met de lokale overheden, de politie krijgt een hernieuwde rol en de lokale zorg wordt beter georganiseerd. Ook is er veel contact met de hooggeplaatsten in de gemeenschap, zoals de geestelijk leiders.

Zij worden getraind om belangrijke thema’s bij de bevolking aan te kaarten en aan te pakken. Zoals waar mensen gedurende de pandemie op moeten letten. Maar ook hoe ze binnen de gemeenschap omgaan met kwetsbare onderwerpen als genderongelijkheid, uithuwelijking, mensenhandel en kinderarbeid. Binnen een sterke gemeenschap is de veiligheid van het sponsorkind geborgd. En ook de kinderen die niet gesponsord worden profiteren daarvan mee.
 

Training voor de gemeenschap


5. Bescherming door wetgeving

De overheid is een hoofdrolspeler als het gaat om de bescherming van kinderen. Maar een onderzoek van World Vision uit 2019 toonde aan dat hier nog veel werk ligt. De studie legde veel gaten in de wetgeving bloot. Daarnaast bleken bestaande wetten amper nageleefd te kunnen worden en was de hulp op dit gebied fragmentarisch. World Vision pleit bij landelijke overheden daarom voor wetten die kinderen beschermen en bouwt lokaal aan netwerken die toezien op de naleving van die wetten. Zo ontstaat een overheid die verantwoordelijk is voor de veiligheid van kinderen. 


Laat kinderen zelf hun sponsor kiezen

Verandering begint met een keuze. Via het Chosen sponsorprogramma kiezen kinderen zélf hun sponsor en krijgen daarmee de kans om hun leven voorgoed te veranderen. In mei is er een Chosen Girls Only editie die zich helemaal richt op meisjes. Omdat zij, juist in deze crisistijd, extra steun nodig hebben. Zet jij een meisje in haar kracht? Laat een meisje voor jou kiezen.