Archieffoto Pastor Peter en Imam Alhaji - voor corona
Archieffoto Pastor Peter en Imam Alhaji - voor corona

Coronavirus: Geestelijk leiders zetten Whatsapp in om COVID-19 te bestrijden in ontwikkelingslanden 

24-04-2020

Het wereldwijde netwerk van geestelijk leiders van World Vision gebruikt WhatsApp in de strijd tegen COVID-19. Doel is om de verspreiding van verkeerde informatie tegen te gaan en om op gemeenschapsniveau contextspecifieke acties te kunnen coördineren.

World Vision werkt al jaren nauw samen met geestelijk leiders van diverse religiesomdat zij binnen de lokale gemeenschappen vaak gezien worden als de meest betrouwbare bron. Het is nu voor het eerst dat de organisatie dit netwerk op deze grote schaal en op deze wijze inzet.

“Er zijn inmiddels WhatsApp-groepen in landen door heel Latijns-Amerika, Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. Elke groep wordt gemodereerd door een mentor om te waarborgen dat de overgedragen informatie correct en up-to-date is,” zegt Esther Lehmann-Sow, directeur Faith&Development bij World Vision.

In eerdere situaties rond hiv/aids, zika en ebola heeft deze benadering bijgedragen aan toegenomen bewustzijn, betere opvolging van aanbevolen gedrag en minder stigmatisering.
Esther Lehmann-Sow, directeur Faith&Development bij World Vision

Aan de WhatsApp-groepen werken zo’n 8.000 geestelijk leiders mee, die allemaal hebben deelgenomen aan door World Vision georganiseerde workshops over gedragsverandering. 

“We werken met geestelijk leiders, omdat zij ouders en lokale overheden ertoe kunnen bewegen om te kiezen voor gedrag dat bijdraagt aan de bescherming van en de zorg voor kinderen. Op dit moment spelen ze een sleutelrol in onze inspanningen om kinderen te beschermen tegen de mogelijk rampzalige gevolgen van COVID-19,” aldus Lehmann-Sow. 

De WhatsApp-groepen werken min of meer als een telefoonketen, waarbij elk van de 8.000 deelnemers het geleerde in praktijk brengt en vervolgens zijn eigen netwerk activeert. Op deze manier kan de organisatie naar schatting in totaal 80.000 geestelijk leiders bereiken. Pastor Peter Kainwo uit Bo, Sierra Leone, is een van hen. Volgens hem stelt het systeem hem in staat om direct en indirect in contact te komen met elke gemeenschap in zijn land. 

Volgens pastor Peter zijn geestelijk leiders, met al hun verschillende godsdienstige achtergronden, vastbesloten schouder aan schouder te werken. “De leer scheidt ons, maar het dienen verenigt ons.” 

Samen met de hoofdimam van zijn district, Alhaji Mustapha Koker, ging pastor Peter nog voordat het eerste COVID-19-geval in Sierra Leone was bekendgemaakt aan de slag met een noodplan. “We begonnen met spreekbeurten in elkaars gemeenschappen en toen de lockdown begon, verplaatsten we onze preken naar radio en tv. Voor arme gemeenschappen die geen toegang hebben tot radio en tv kochten we megafoons en speakers. Met de zegen van de overheid begonnen we daarmee dorpen te bezoeken en zo de mensen voor te lichten. Voor de kinderen hebben we liedjes gemaakt, zodat zij de belangrijkste berichten goed kunnen onthouden.” 

Pastor Peter en imam Koker hebben hun achterban verder aangemoedigd om onderdak te vinden voor daklozen, waar zij samen in quarantaine kunnen gaan. Ook vragen ze hun achterban om deze mensen van voldoende eten en drinken te voorzien gedurende de lockdown in Sierra Leone. 

Volgens een andere pastor, Jonathan Mongello Apua uit de Democratische Republiek Congo - een land dat op dit moment ook worstelt met nieuwe ebola-gevallen – zijn de mensen veel angstiger voor COVID-19. “Bij ebola konden mensen gemakkelijker begrijpen hoe de ziekte werd overgedragen. Veel mensen konden gewoon blijven werken; er was geen lockdown. Mijn gemeenschap is heel erg arm. Als je vanwege een lockdown niet kunt werken, drogen je inkomsten op en kun je niet overleven.” 

Als je vanwege een lockdown niet kunt werken, drogen je inkomsten op en kun je niet overleven.
Pastor Jonathan

Pastor Jonathan voegt eraan toe dat veel gemeenschappen zich bijzondere zorgen maken om de scholing van hun kinderen. In reactie daarop is hij, samen met de andere leden van zijn WhatsApp-groep, met onderwijskrachten gaan samenwerken om via de radio les te geven. “Soms moeten meerdere huishoudens een radio delen, maar als ze het volume hard genoeg zetten, kunnen ze alles horen en toch op voldoende afstand blijven van elkaar.” 

“World Vision heeft jarenlange ervaring in het werken met kerken,” zegt Lehmann-Sow. “Dat betekent dat de organisatie sterke banden heeft met lokale kerken van allerlei gezindten en ook met leiders uit andere geloofsgemeenschappen. De basis is onze gezamenlijke inzet om het welzijn van alle kinderen te bevorderen. Deze samenwerking maakt nu echt het verschil in de levens van kinderen.”

World Vision heeft een bedrag van bijna 74,5 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor de strijd tegen het coronavirus. Dit geld wordt ingezet ten behoeve van tientallen miljoenen mensen over de hele wereld, met een speciale focus op 17 landen met bijzonder kwetsbare gemeenschappen. World Vision biedt gemeenschappen op allerlei manieren ondersteuning en toerusting:

•    Het mobiliseren toerusten van, en samenwerken met, enkele van de meer dan 400.000 geestelijk leiders in 50 landen die de organisatie in de afgelopen tien jaar heeft opgeleid, met als doel om de effecten van COVID-19 op kinderen te voorkomen dan wel op te vangen;
•    Het trainen en toerusten van deelnemers uit het wereldwijde netwerk van meer dan 220.000 gezondheidswerkers om in hun gemeenschappen ondersteuning te kunnen bieden aan de thuiszorg voor zieken;
•    Het bieden van gezondheidstrainingen en voorlichting via WhatsApp, WeChat en plaatselijke radio-uitzendingen;
•    Het voorzien van gemeenschaps- en geestelijk leiders van correcte informatie en het implementeren van noodplannen; 
•    Het opzetten van handwasplekken in gemeenschappen en vluchtelingenkampen;
•    Het uitdelen van voedsel, zeep en persoonlijke beschermingsmiddelen (ook in kindermaten) over de hele wereld.

Meer over onze aanpak tegen het coronavirus en hoe je kunt helpen, lees je hier.