Charles
Charles met de microfoon van Groot Nieuws Radio - februari 2020

Coronavirus: Charles gaat in Kyabigambire de deuren langs in strijd tegen COVID-19

26-05-2020

“Het bericht over het allereerste geval van COVID-19 veroorzaakte veel onrust, angst en zorgen binnen onze gemeenschap,” vertelt Charles Kabogozza, manager van het regionale World Vision-programma in Kyabigambire, in het district Hoima in westelijk Oeganda.  

Charles lag ’s avonds op zijn kamer uit te rusten na zijn werk toen hij een telefonische ziektemelding kreeg van een man uit Kyabigambire. De man was net teruggekeerd uit Afghanistan. Vanaf het moment van de melding vermeed de rest van de gemeenschap elk contact met de man en zijn familie. “Maar omdat hij al enige tijd terug was, had hij volgens anderen met meerdere mensen contact gehad,” aldus Charles. “Dat betekende dat we meer dan negentig mensen moesten zien te bereiken en testen.”

Communicatie en adviesgesprekken
Omdat de schrik er in Kyabigambire flink in zat, was het dringend noodzakelijk om de gemeenschap te informeren en hen bewust te maken van de maatregelen die zij zelf tegen COVID-19 konden treffen. Charles zocht samenwerking met het districtsbestuur in Hoima en werd uitgenodigd om deel te nemen aan de COVID-19 Werkgroep. Hij werd met name actief binnen de commissies psychosociale zaken en risicocommunicatie. Deze commissies hadden tot taak om communicatieboodschappen te formuleren en het bewustzijn rondom het coronavirus in de lokale gemeenschappen te vergroten: ze moesten de bevolking inzicht geven in de situatie en in staat stellen zichzelf tegen het virus te beschermen. 
“Ik zette mijn kennis in om de communicatie op poten te krijgen,” vertelt Charles. “Ook begon ik in de gemeenschap adviesgesprekken te voeren, met als doel de onrust weg te nemen en inwoners te helpen de situatie te accepteren en gehoor te geven aan de instructies van de medische teams en de richtlijnen van de overheid.” 

Radio als redmiddel
De president van Oeganda kondigde intussen een lockdown af. De bewegingsvrijheid van de Oegandezen werd ingeperkt, onder meer door de instelling van een avondklok tussen zeven uur ’s avonds en half zeven ’s ochtends. World Vision, dat nu samenwerkte met de COVID-19 Districtswerkgroep, zette radio-uitzendingen in als een snelle manier om informatie over preventieve maatregelen te verspreiden en de angst te verminderen. Nu de inwoners zich bewuster werden van het er op het spel stond, konden Charles en zijn teamgenoten de deuren langs om ook de mensen die geen radio hadden, of de berichten niet hadden ontvangen, op de hoogte te stellen. 
“De sfeer in de gemeenschap is inmiddels een stuk rustiger,” zegt Charles, “en de mensen blijven nu binnen in afwachting van het einde van de lockdown.”

Geven om mensen en snel reageren
Charles ziet de samenwerking tussen World Vision en de lokale gemeenschap tijdens de COVID-19 pandemie als een aanleiding om opnieuw stil te staan bij “onze belofte aan de meest kwetsbare kinderen”. Hij verwijst daarmee naar de strategie van World Vision International voor de periode tot 2030, ‘Our Promise’. “Geven om mensen en snel inspelen op noodsituaties behoren tot onze kernwaarden als medewerkers van World Vision,” verklaart hij. “Zowel in goede tijden als in tijden van uitdaging.”

‘We moeten er nu zijn voor de mensen’
World Vision Oeganda heeft uit haar verschillende programma’s op het gebied van Gezondheid, Onderwijs, Water & Hygiëne, Levensonderhoud en Vluchtelingenhulp een bedrag van zo’n één miljoen dollar (ongeveer drie miljard Oegandese Shilling) vrijgemaakt voor het COVID-19 Noodhulpplan. Doel van dit plan is de verspreiding van het virus tegen te gaan door het bevorderen van preventieve maatregelen, het steunen van medewerkers en systemen in de gezondheidszorg, en het bieden van multidisciplinaire steun aan kinderen en hun families gedurende de crisis. 
“Als World Vision moeten we er zijn voor onze doelgroepen nu ze voor zo’n enorme uitdaging staan en garant staan voor de veiligheid van de gemeenschappen en hun kinderen,” aldus Charles.

Lees meer over onze aanpak in de strijd tegen het coronavirus.

Helpt u ons om de meest kwetsbare gemeenschappen van de wereld te beschermen tegen verspreiding van het coronavirus?