aftershocks deadly waves

Oproep aan overheid: investeer! Kinderen kunnen niet veel langer wachten.

61% van de inwoners van zes World Vision donorlanden wil dat hun eigen regering meer investeert in de wereldwijde strijd tegen COVID-19, blijkt uit een onderzoeksrapport van de internationale hulporganisatie World Vision. Een meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek van World Vision – uitgevoerd in Australië, Canada, Duitsland, Japan, Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk – vreest dat herhaalde uitbraken in andere landen een bedreiging vormen voor hun eigen land.

Het rapport, getiteld Aftershocks: Deadly Waves (Naschokken: Dodelijke Golven), waarschuwt verder dat de levens van 1,56 miljoen mensen op het spel staan als gevolg van een tweede, nog dodelijker COVID-19-golf, zolang regeringen niet alles in het werk stellen om alle mensen wereldwijd voor te bereiden en te beschermen.

Kinderen kunnen niet veel langer wachten.
Andrew Morley, internationaal president en CEO World Vision International

“Kinderen kunnen niet veel langer wachten. Waar kinderen en gezinnen het meest kwetsbaar zijn voor de naschokken van COVID-19 moeten we noodhulp bieden,” aldus Andrew Morley, internationaal president en CEO van World Vision International. “Daarnaast is het glashelder dat we onze steun aan landen met zwakkere zorgsystemen moeten intensiveren. Als we iedereen overal adequate bescherming willen bieden, zijn dit cruciale stappen. Grenzen kunnen niet voor onbepaalde tijd gesloten blijven en het virus houdt geen rekening met nationaliteiten of welvaartsniveaus.”

Zolang het virus voortwoekert in kwetsbare landen vormt het een blijvende bedreiging voor economie en gezondheid van zowel de armste als de rijkste mensen ter wereld, stelt World Vision in het nieuwe rapport. De organisatie waarschuwt dat het opvangen van de sociale en economische schade ten gevolge van COVID-19 kolossale investeringen zal vereisen, net zoals dat het geval is in landen die verwoest zijn door ziekten als aids of Ebola.

“Onze reeks Aftershocks-rapporten¹ onderstreept de duidelijk aanwezige gevaren waaraan COVID-19 kinderen blootstelt: geweld, secundaire gezondheidsproblemen, verwoestende inkomstenverliezen binnen families en nog veel meer. Al deze gevaren leggen grote druk op het recht van ieder kind om te groeien en bloeien zoals God het heeft bedoeld heeft. En dit laatste onderzoek laat er geen twijfel over bestaan: mensen willen dat hun regeringsleiders verder kijken dan het nationale belang en garant staan voor de bescherming van de meest kwetsbaren op deze wereld. Ze willen dat regeringen denken en handelen als echte wereldleiders,” aldus Morley.

World Vision roept regeringen op om te investeren in robuuste systemen voor het testen en traceren van het virus. Daarmee kunnen langdurige lockdowns worden voorkomen, die in rijke landen schadelijk kunnen zijn en in arme landen desastreus. De hulporganisatie pleit er verder voor dat alle landen en gebieden – en in het bijzonder de meest kwetsbare – worden voorzien van de middelen die ze nodig hebben om te kunnen zorgen voor een veilige, eerlijke uitrol van vaccins, zodra die beschikbaar zijn. World Vision moedigt alle donoren aan om volledig over de brug te komen met de door de Verenigde Naties gevraagde bijdrage van 10,3 miljard Amerikaanse dollars. De VN heeft dit bedrag nodig om bescherming te bieden aan de inwoners van kwetsbare en door conflicten geteisterde gebieden. Medio augustus was in slechts 20,4% van het bedrag voorzien.

Ik dring er bij de Nederlandse overheid en andere donoren op aan om te investeren in de aanpak van COVID-19 onder kwetsbare mensen.
Marco van der Graaf, directeur World Vision Nederland

"Ik dring er bij de Nederlandse overheid en andere donoren op aan om te investeren in de aanpak van COVID-19 onder kwetsbare mensen die leven in door conflicten getroffen contexten. Zonder volledige financiering zullen de risico's van toekomstige corona-golven een wereldwijde bedreiging blijven vormen. Voor onze gezondheid en economie, voor zowel rijk als arm" onderstreept Marco van der Graaf, directeur World Vision Nederland.

Download het rapport hier

Meer over onze aanpak tegen het coronavirus en hoe je kunt helpen, lees je hier.