Corona in de landen waar we werken

Update 20 april

Ethiopië
In Ethiopië werd de eerste coronabesmetting op 13 maart vastgesteld. Het land heeft ook te maken met een uitbraak van cholera in twee regio’s. De overheid heeft alle grenzen van het land gesloten en voor reizigers die via de luchthaven binnenkomen is een verplichtte quarantaine ingesteld. De scholen zijn gesloten en voor universiteiten is toegang voor studenten beperkt. Publieke evenementen en religieuze bijeenkomsten zijn niet toegestaan. Het aantal passagiers in het openbaar vervoer is gelimiteerd. World Vision werkt nauw samen met het Ethiopische Publieke Gezondheidszorg Instituut bij de preventie, om kinderen en gemeenschappen te beschermen tegen het virus. Alle gemeenschappen waar we mee werken in Ethiopië hebben te maken met beperkingen door de maatregelen, dat zal waarschijnlijk leiden tot vertraging in de uitvoer van het sponsorprogramma.

Tanzania
Er is een aantal coronabesmettingen vastgesteld in Tanzania. De overheid heeft alle scholen en universiteiten gesloten. Publieke bijeenkomsten en internationale reizen zijn ingeperkt. World Vision collega’s implementeren nu de preventieplannen om de kinderen en de gemeenschappen zo goed mogelijk voor te bereiden en te beschermen tegen een uitbraak. We ondersteunen de overheid in de gebieden waar besmettingen zijn geconstateerd en delen voedsel uit in vluchtelingenkampen om de kinderen daar veiligheid te bieden. Alle gemeenschappen waar we mee werken in Tanzania hebben te maken met beperkingen door de maatregelen, dat zal waarschijnlijk leiden tot vertraging in de uitvoer van het sponsorprogramma.

Oeganda
In Oeganda zijn positieve coronabesmettingen gerapporteerd. De overheid heeft een lockdown en andere beperkingen afgekondigd. World Vision werkt nauw samen met lokale overheden om de behoeften en hiaten in de COVID-19 aanpak te identificeren. We geven voorlichting over het bestrijden van het virus via de gezondheid- vrijwilligers en via diverse media en kindvriendelijke informatiepakketten. We voorzien in extra gezondheidsfaciliteiten in de gemeenschappen waar we werken. In andere delen van het land helpen we met faciliteiten om handen te wassen, beschermende uitrustingen zoals mondkapjes en handschoenen en het opzetten van isolatiecentra. In de meeste gemeenschappen waar we werken in Oeganda hebben we te maken met beperkingen door de veiligheidsmaatregelen, dit zal waarschijnlijk leiden tot vertraging in de uitvoer van het sponsorprogramma.

Bangladesh
Bangladesh is een van de 17 landen waar World Vision nog meer aandacht aan geeft in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, door een speciaal noodhulp programma dat 22,5 miljoen mensen – waarvan 11 miljoen kinderen - zal bereiken.

In Bangladesh is de eerste besmetting op 7 maart vastgesteld. De overheid heeft iedereen gevraagd om zoveel mogelijk vanuit huis te werken en reizen in het land is beperkt. World Vision werkt aan het tegengaan van de verspreiding van COVID-19 door de kinderen, hun families en de gemeenschappen te trainen in preventieve maatregelen. We hebben ook duizenden mensen bereikt met posters en berichten op social media. We hebben meer dan 100.000 mensen zeep gegeven, delen voedsel pakketten uit, trainen we mensen van de kinderbescherming en bieden we de meest kwetsbare kinderen psychosociale zorg. Alle gemeenschappen waar we mee werken ondervinden hinder van de beperkingen en dat zal waarschijnlijk leiden tot vertraging in de uitvoer van het sponsorprogramma.

Indonesië
Indonesië is een van de 17 landen waar World Vision nog meer aandacht aan geeft in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, door een speciaal noodhulp programma dat 22,5 miljoen mensen – waarvan 11 miljoen kinderen - zal bereiken.

De eerste besmetting met het coronavirus is op 2 maart vastgesteld en duizenden nieuwe besmettingen zijn sindsdien bevestigd. De overheid heeft een aantal noodmaatregelen genomen, er zijn speciale werkgroepen per provincie, interne reizen en internationale reizen zijn aan banden gelegd. World Vision werkt aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus door gemeenschappen voor te lichten, speciale handenwas faciliteiten in gebieden waar veel mensen samenkomen en zeep uit te delen aan kwetsbare families. We helpen ook kinderen die geraakt zijn door COVID-19 door families die hun inkomstenbron zijn kwijtgeraakt voedsel te geven. We werken samen met een lokale universiteit om online leren mogelijk te maken voor alle kinderen en speciaal voor kinderen met een beperking. Alle gemeenschappen waar we mee werken ondervinden hinder van de beperkingen en dat zal waarschijnlijk leiden tot vertraging in de uitvoer van het sponsorprogramma. Medewerkers van World Vision Indonesië werken vanuit huis. Onze noodhulpteams, die ook hebben gewerkt aan rampen zoals tsunami’s en aardbevingen, werken nu aan veiligheid van de kinderen en gemeenschappen die worden getroffen door het coronavirus. We assisteren de overheid en onze andere lokale partners in preventieve maatregelen en het opzetten van een opvangnet voor kinderen en hun families die in isolatie zitten door als gevolg van besmetting met het coronavirus.

India
India is een van de 17 landen waar World Vision nog meer aandacht aan geeft in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, door een speciaal noodhulp programma dat 22,5 miljoen mensen – waarvan 11 miljoen kinderen - zal bereiken.

In India zijn duizenden besmettingen met COVID-19 vastgesteld. De overheid heeft een nationale lockdown ingesteld vanaf 24 maart en verschillende staten hebben publieke evenementen en niet noodzakelijke reizen verboden en sociale afstand houden wordt streng gehandhaafd. Al het verkeer over het spoor, de weg en door de lucht is verboden voor personen vervoer. World Vision werkt met de overheid en met andere lokale partners aan het indammen van de verspreiding van het coronavirus met voorlichting en middelen om families te helpen zich te beschermen en de juiste hygiëne toe te passen. We versterken de lokale gezondheidzorg door beschermende uitrustingen zoals mondkapjes en handschoenen uit te delen. We helpen kinderen die geraakt zijn door COVID-19 door families die hun inkomstenbron zijn kwijtgeraakt, te helpen met de toegang tot voedsel. Alle gemeenschappen waar we mee werken ondervinden hinder van de beperkingen en dat zal waarschijnlijk leiden tot vertraging in de uitvoer van het sponsorprogramma. Alle World Vision medewerkers werken vanuit huis maar doen zoveel mogelijk online om de kinderen en de gemeenschappen veilige te houden.

Sierra Leone
Er is een aantal besmettingen van COVID-19 vastgesteld in Sierra Leone. De overheid heeft de noodtoestand uitgeroepen voor de komende 12 maanden en er is een nationale lockdown ingesteld. World Vision werkt aan voorlichting over de preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen en we verspreiden folders in alle gemeenschappen waar we werken. We trainen de lokale gezondheidzorg over COVID-19 en we distribueren beschermende uitrustingen zoals mondkapjes en handschoenen. We delen zeep en andere handenwas faciliteiten uit aan scholen, kerken, moskeeën en ziekenhuizen en we bouwen met de gemeenschappen simpele handenwas mogelijkheden zoals tippietaps. We continueren ons trainingsprogramma over kinderrechten en bescherming onder sociaal werkers en we weken met het Ministerie van Onderwijs aan radioprogramma’s om het leren op afstand voor schoolkinderen aan te sporen. Alle gemeenschappen waar we mee werken ondervinden hinder van de beperkingen en dat zal waarschijnlijk leiden tot vertraging in de uitvoer van het sponsorprogramma.

Dankuwel voor uw steun – we zullen op de hoogte blijven houden over ons werk om de gesponsorde kinderen en hun gemeenschappen zo goed mogelijk te ondersteunen.


Update 6 april – landen waar onze sponsorkinderen leven

  • In de meeste landen waar onze sponsorkinderen leven (India, Bangladesh, Indonesië, Ethiopië, Tanzania, Oeganda, Sierra Leone) zijn positieve corona-besmettingen geregistreerd
  • In Dharavi, India, is een persoon overleden aan het virus
  • In Dharavi werken we samen met lokale partners en vrijwilligers aan het uitdelen van voedsel aan de meest kwetsbare 500 families
  • In bijna alle sponsorprogramma’s zijn preventie-protocollen opgesteld
  • De focus ligt op voorlichting over hygiëne, en het uitdelen van zeep en desinfecterende middelen
  • In bovengenoemde landen gaan scholen dicht en veel collega’s werken vanuit huis
  • De collega’s krijgen via mobiele communicatie updates van lokale WV-vrijwilligers over de kinderen

Update 3 april

World Vision is in maart een Global Health Emergency Response gestart om de verspreiding van COVID-19 te beperken en om de impact op kwetsbare kinderen en families te verminderen. De noodhulp is gericht op de 17 landen die het meest kwetsbaar zijn. Op onze internationale website, www.wvi.org, verschijnt regelmatig een nieuwe update. De laatste update kunt u hier vinden.