Houd een collecte

Samen met u zorgen we ervoor dat nog meer kwetsbare kinderen tot bloei komen. Uw bijdrage gebruiken we op plaatsen waar de nood het hoogst is. We helpen bijvoorbeeld oorlogskinderen om na jaren van oorlog een veilige toekomst op te bouwen en zorgen voor voedsel en onderwijs in de hartverscheurende omgeving van vluchtelingenkampen. U kunt bij ons collectemateriaal aanvragen en als dat gewenst is denken we graag mee over een specifiek project voor uw collecte.

Uw bijdrage

Zoekt u een doel voor uw gemeentelijke tienden? Of hebt u wellicht een Kerstbijdrage te besteden? Uw bijdrage verandert de wereld van de meest kwetsbare kinderen. Neem vooral contact op om te kijken wat het best bij uw gemeente past.

Organiseer een actie

Samen in actie komen voor kinderen in nood. Het is leuk en samenbindend, en dat voor een mooi doel! U kunt bijvoorbeeld in uw gemeente een bloemenmarkt, oliebollenactie of benefietconcert organiseren. Alles is mogelijk! Wij denken graag met u mee.
 

Want ik had honger en jullie hebben mij te eten gegeven.
Mattheüs 25:35a

Het opgehaalde bedrag kunt u overmaken op  NL98INGB 0000 0000 99 o.v.v. collecte/kerkelijke bijdrage en naam gemeente. 
Bent u op zoek naar specifieke informatie? Dan horen we het graag: 033 4643193 of mail naar kerken@worldvision.nl