Publicaties van World Vision

Jaarverslag

Kinderen gaan weer naar school en zijn gezond. Nieuwe waterpompen worden gebouwd, ouders leren om voor hun kinderen te sparen en boeren draaien meer omzet. Hele dorpen bloeien op. Uw warme betrokkenheid bij de kinderen is van grote waarde! Ontdek het nieuwe jaarverslag en lees met een glimlach hoe kinderen dankzij uw steun opbloeien!

Jaarverslag 2020

Download verkorte versie jaarverslag          Download jaarverslag

 

Keurmerken

We dragen het CBF-keurmerk, dat aangeeft dat er toezicht is op ons bestuur, beleid, de bestedingen en onze fondsenwerving. Een van de criteria is dat we maximaal 25% van de kosten uitgeven aan fondsenwerving. Daar voldoen wij ruimschoots aan. 

Ook hebben wij een ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw sponsorbijdrage, donatie of gift aan World Vision fiscaal aftrekbaar is. (RSIN: 006337429)

CBF
ANBI