Publicaties van World Vision

Jaarverslag

Kinderen gaan weer naar school en zijn gezond. Nieuwe waterpompen worden gebouwd, ouders leren om voor hun kinderen te sparen en boeren draaien meer omzet. Hele dorpen bloeien op. Uw warme betrokkenheid bij de kinderen is van grote waarde! Ontdek het nieuwe jaarverslag en lees met een glimlach hoe kinderen dankzij uw steun opbloeien!

Jaarverslag 2020

Download verkorte versie jaarverslag          Download jaarverslag

 

Keurmerken

We dragen het CBF-keurmerk, dat aangeeft dat er toezicht is op ons bestuur, beleid, de bestedingen en onze fondsenwerving. Een van de criteria is dat we maximaal 25% van de kosten uitgeven aan fondsenwerving. Daar voldoen wij ruimschoots aan. 

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

 

Ook hebben wij een ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw sponsorbijdrage, donatie of gift aan World Vision fiscaal aftrekbaar is. (RSIN: 006337429)

CBF erkend logo 2021
ANBI logo 2021