Kinderen vol vreugde

Global Power Claims

Onze wereldwijde impact

Wij definiëren onze impact met de veranderingen waar we aan bijdragen in het
welzijn van kinderen - vooral de meest kwetsbare - en hun gemeenschappen.

 

De Global Power Claims (GPC's) van World Vision zijn statements die de impact van World Vision weergeven. De claims zijn zijn ontwikkeld door deskundigen van onze teams Evidence & Learning en Marketing en ze zijn gebaseerd op nauwkeurig onderzoek. Jaarlijks worden de claims herzien, zodat ze dat ze de meest recente gegevens over de impact weerspiegelen.

 

 

 

Global Power Claim 1

In de afgelopen vijf jaar is 89% van de ernstig ondervoede
kinderen die we behandelden weer volledig op kracht gekomen.

Van FY11 tot FY20 werden in totaal 497.087 kinderen opgenomen voor behandeling van ernstige en acute ondervoeding; 477.629 kinderen kregen ambulante therapeutische zorg en 19.458 kinderen kregen intramurale zorg voor medische complicaties in stabilisatiecentra. Van degenen die in die periode van tien jaar werden ontslagen, herstelde 89,3% volledig.

Bovendien ontvingen 1.011.721 matig acuut ondervoede kinderen en 457.151 zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding gaven, zorg via aanvullende voedselprogramma's.

 

 

Global Power Claim 2

Elke minuut
…krijgt een gezin water
…krijgt een kind met honger eten
…krijgt een gezin de mogelijkheid
om armoede te overwinnen.

Uitgaande van een gemiddelde van 3,86 miljoen mensen per jaar die worden bereikt met toegang tot schoon water en een gemiddeld huishouden van zes personen, resulteert dit in 643.038 gezinnen. Dat betekent 1,2 gezin per 60 seconden (643.038 gezinnen/525.600 minuten per jaar).

  • Gebaseerd op een gemiddelde van 7,0 miljoen kinderen die de afgelopen vijf jaar (FY16-FY20) per jaar voedselhulp ontvingen. 31,536 miljoen seconden per jaar/7,0 miljoen kinderen komt neer op één kind per zeven seconden. We hebben voor een conservatieve benadering gekozen en één kind per 60 seconden naar beneden afgerond.
  • Op basis van de FY20-waarde van 566.003 nieuwe huishoudens die door VisionFund zijn bereikt, kan worden gesteld dat elke 56 seconden een nieuw huishouden wordt bereikt (31,536 miljoen seconden per jaar / 566.003), wat neerkomt op 1,1 huishoudens elke 60 seconden. Daarnaast hebben de programma's van World Vision op het gebied van levensonderhoud een aanzienlijk bereik, zowel binnen als buiten de programmagebieden van VisionFund.
  • Tot FY20 ondersteunden de spaargroepprogramma's ongeveer 1.537.990 actieve leden van spaargroepen. In FY20 werden 166 222 boeren opgeleid in productieve en duurzame landbouwpraktijken.

 

 

Global Power Claim 3

Elke 10 seconden krijgt iemand dankzij World Vision schoon drinkwater.
Elke dag krijgen drie nieuwe scholen toegang tot schoon drinkwater.

Gebaseerd op een gemiddelde van 3,86 miljoen mensen per jaar over de afgelopen vijf jaar (FY16-20) die toegang kregen tot schoon water, en een gemiddelde van 1.824 scholen per jaar over de afgelopen vijf jaar (FY16-20).

3,86 miljoen mensen per jaar/ 31,536 miljoen seconden per jaar betekent dat gemiddeld elke 8,2 seconden één persoon wordt bereikt met schoon water. 1.824 scholen per jaar/ 365 dagen per jaar betekent dat elke dag gemiddeld 5,0 scholen met schoon water worden bereikt.

Wij zijn voorzichtig te werk gegaan en hebben één persoon per 10 seconden en drie scholen per dag naar beneden afgerond om rekening te houden met mogelijke schommelingen van jaar tot jaar.

 

Kinderen bij waterpunt

 

 

Global Power Claim 4

Samen hebben we meer dan 200 miljoen kwetsbare kinderen een beter leven gegeven,
door de diepere oorzaken van armoede structureel aan te pakken.

We tellen de cumulatieve aantallen van FY16 tot het einde van FY20, zodat kinderen niet dubbel worden geteld. In FY20 hebben ongeveer 40 miljoen kinderen baat gehad bij onze noodhulp- en ontwikkelingsprogramma's.

In de periode FY16-FY20 heeft World Vision aanzienlijk bijgedragen aan beleidsverbetering voor vele miljoenen kinderen. Om dit te berekenen tellen we het aantal kwetsbare kinderen voor wie World Vision heeft bijgedragen aan meer dan één beleidswijziging of -implementatie die de diepere oorzaken van kwetsbaarheid aanpakt, en waarbij er enig bewijs is van implementatie van ten minste één van de beleidsmaatregelen (waarbij dubbeltellingen zijn verwijderd). Dit komt neer op ongeveer 473 miljoen kinderen van FY16 tot FY20.

 

 

Global Power Claim 5

Door onze gemeenschapsgerichte aanpak profiteert niet alleen
een sponsorkind, maar ook nog vier andere kinderen.

De programma's maken rechtstreeks melding van het aantal gesponsorde kinderen en kinderen die een sponsor nodig hebben, alsmede van het aantal rechtstreekse begunstigden in Horizon. Het aantal directe begunstigden kan worden uitgesplitst naar leeftijdscategorie. In deze analyse is gebruik gemaakt van zowel het totale aantal gesponsorde kinderen dat is gemeld als het totale aantal directe begunstigden in de leeftijdscategorie van het kind. Bij de programma's die in de berekening zijn opgenomen, waren er 2.506.399 gesponsorde kinderen en 24.982.250 rechtstreeks deelnemende kinderen.

De verhouding gesponsorde kinderen/direct deelnemende kinderen werd berekend door het totale aantal direct deelnemende kinderen te delen door het totale aantal gesponsorde kinderen. Uit de gegevens blijkt dus dat voor elk gesponsord kind, er 8 extra kinderen rechtstreeks profiteerden. We hebben voor een conservatieve benadering gekozen en hebben naar beneden afgerond dat voor elk gesponsord kind 4 extra kinderen profiteren.

 

 

Kinderen in gemeenschap