Gezondheidszorg en psychosociale zorg in Syrië

Door het toegenomen conflict, massaverplaatsing, families die uit elkaar zijn geraakt en een gebrek aan humanitaire hulp is de hulpvraag enorm gestegen. Weinig toegang tot voedsel en inkomen maakt dat de risico’s op huiselijk geweld toenemen en kinderen worden uitgebuit om maar te kunnen overleven. Een inclusieve aanpak is nodig.
Daarom werken we als World Vision, samen met lokale partners, gefinancierd door de Europese Unie om de kinderen in Noordwest-Syrië te helpen. Vanwege de gevaarlijke omstandigheden waarin we moeten werken, zijn we één van de laatste hulporganisaties in het gebied. 

Probleem:

De toestroom van het aantal vluchtelingen begin 2020 heeft een enorme impact op het gezondheidssysteem in Noord West Syrië. Dit resulteert in hoge kosten van de gezondheidszorg, hoge kosten voor transport en een gebrek aan goede behandelingen. 

  • 67% van de mensen kan de zorg in privé klinieken niet betalen, 
  • 57% heeft geen vervoer naar de klinieken toe
  • en 50% kan geen gespecialiseerde zorg ontvangen. 

Vrouwen, kinderen, ouderen en mensen met een handicap worden hier het hardst door getroffen. Het aantal consultaties in één van de grootste ziekenhuizen steeg van 5500 naar 8375 personen per maand. Ook het aantal keizersneden ligt 11% hoger en spoedkeizersneden kunnen niet door de klinieken in dit gebied worden uitgevoerd. 76% van de bevolking zoekt hulp in het ziekenhuis. Deze aantallen zullen alleen maar toenemen door de stijging van het aantal mensen.

Er is dringend goede gezondheidszorg nodig, als reactie op het toegenomen aantal vluchtelingen (517.000 in januari 2020).

Aanpak

Dit project richt zich op toegang tot en het verbeteren van de gezondheidszorg in het getroffen gebied. De noodgezondheidshulp wordt aan 20,311 mensen per maand aangeboden. Dit wordt gedaan door het ondersteunen van 1 kliniek, 2 ziekenhuizen en 5 mobiele medische units (MMU) op het gebied van ziektes, moeder- en kindzorg als ook ondervoeding en mentale psychosociale hulp. Omdat zoveel gezondheidsfaciliteiten zijn verwoest, moeten de MMUs ook medische noodhulp kunnen bieden aan mensen in kampen en groepen die moeilijk bereikbaar zijn. Ook zorgen de MMUs voor hulp aan mensen die geen ziekenhuis of andere kliniek kunnen bereiken. Iedere MMU heeft een arts, verpleegkundige, verloskundige en maatschappelijk werker in dienst. De 2 ziekenhuizen bieden eerstelijns hulp aan oorlogsslachtoffers, inclusief operaties en psychologische hulp. 

Daarnaast worden Community Health Workers ondersteund. Zij informeren de gemeenschappen, screenen kinderen op ondervoeding en verwijzen zieke kinderen door naar de MMUs of ziekenhuizen. 

Er zijn gemeenschapscentra waar kinderen en families bijeen kunnen komen voor hun veiligheid. Er zijn veel kinderen die alleen op de vlucht zijn omdat hun ouders zijn omgekomen. Deze kinderen zijn vatbaar voor (seksueel) misbruik en uitbuiting. Kinderen worden daarom in deze centra onderwezen in het herkennen van onveilige situaties en hoe ze daar op een goede manier mee om kunnen gaan om zichzelf te beschermen.

Een rapport van World Vision toont aan dat kindhuwelijken sinds het begin van het conflict veel meer voorkomen dan voorheen. Dit heeft grote gevolgen voor de levens van deze kinderen en voor de toekomst van het land.

Wat kunt u doen?

Zonder uw steun kunnen wij de Syriërs niet helpen. Word donateur of geef een gift en help mee!

Dit project voeren we uit in samenwerking met de Europese Unie (ECHO).