Voedselzekerheid en WASH (water, sanitatie en hygiëne) in Umzingwane, Zimbabwe

Grote delen van Zimbabwe worden getroffen door lang aanhoudende droogte. De effecten van klimaatverandering zorgen al jaren voor uitdagende levensomstandigheden voor de lokale bevolking. De overstromingen die in januari 2020 plaatsvonden als gevolg van deze zogenoemde ‘El Niño condities’ hebben de kansen op succesvolle oogsten nog meer verkleind. Water is schaars, zeker omdat veel waterbronnen zijn beschadigd of vervuild door cycloon Idai die in maart 2019 een ravage achterliet. Dat maakt de huidige situatie in Zimbabwe tot de ergste in de afgelopen drie decennia. In het Umzingwane district in de provincie Matabeleland South, dat ongeveer 63.000 inwoners telt, is er een groot tekort aan water en voedsel. 90% van de oogst is onbruikbaar, net als 47% van alle waterbronnen.

Sinds 2017 werkt World Vision in het Umzingwane district om de bevolking te ondersteunen in het veerkrachtig reageren op onvoorziene situaties. Onder meer door een sterke relatie met de overheid, een goede band met gemeenschappen en actieve deelname in ontwikkelingswerkgroepen, heeft World Vision een goede positie om voedselzekerheid en de toegang tot schoon en veilig drinkwater te vergroten.

Om het gebrek aan voedel direct op te vangen heeft World Vision al 2400 mensen kunnen helpen door contant geld beschikbaar te maken. Daarnaast worden er zogenoemde nutrition gardens aangelegd om voor langere tijd te kunnen voorzien in voedsel. Op het gebied van watervoorziening zijn alle waterbronnen beoordeeld en het herstel van deze bronnen vindt  plaats. Voor het verbeteren van hygiëne en het waarborgen van de waardigheid van de inwoners van Umzingwane worden 50 latrines gebouwd waarvan 120 huishoudens gebruik kunnen maken. Ondanks diverse restricties die de overheid als gevolg van COVID-19 heeft opgelegd, kunnen de activiteiten doorgang vinden.

Dit project is onderdeel van de Zambia Zimbabwe Joint Response  van de Dutch Relief Alliance.