Humanitaire hulp in Noordwest-Syrië

Ongeveer 13,5 miljoen mensen in Syrië hebben na een jarenlange burgeroorlog humanitaire hulp nodig. Een schokkend aantal van 6,5 miljoen Syriërs heeft huis en haard moeten verlaten op zoek naar veiligheid in andere delen van het land. Nog eens 4,5 miljoen mensen hebben het land verlaten om een toekomst buiten de grenzen van Syrië te zoeken. In mei en december van 2019 kwam een grote stroom nieuwe vluchtelingen naar Noord-West Syrië (waaronder Idlib en Aleppo.) De Joint Response van de Dutch Relief Alliance biedt levensreddende hulp aan de bevolking hier. World Vision werkt hiervoor samen met CARE, Stichting Vluchteling en collega-organisaties. 

Gebrek aan alles

Syriërs hebben te kampen met een tekort aan voedsel, water en gezondheidszorg. Veel van deze vluchtelingen leven nu in kampen of andere schuilplaatsen, zonder bescherming tegen extreme kou in de winter en extreme hitte in de zomer. Talloze kinderen gaan al enkele jaren niet naar school. De voorzieningen in Noordwest-Syrië zijn al jaren niet meer onderhouden wat leidt tot lekkende riolen en beperkte drinkwatervoorziening. Het huisvuil stapelt zich op in de straten. En omdat mensen dicht op elkaar wonen, worden kinderen blootgesteld aan risico’s in de directe leefomgeving, zoals ruzies en slechte hygiëne.

Noodhulp

De hygiënische situatie in de steden wordt aangepakt door huisvuil op te halen en de riolering te repareren. De drinkwatervoorziening wordt weer op gang gebracht. En voor gezinnen die recent moesten vluchten is er een set toiletartikelen voor de eerste dagen op hun nieuwe locatie. 
De hulporganisaties zorgen gezamenlijk voor schoon drinkwater, hygiënekits, gescheiden latrines voor mannen en vrouwen. Ook wordt voorzien in medische zorg en psychosociale hulp. 

Onderdak

Als World Vision  verstrekken we tenten en noodopvangpakketten aan nieuwe ontheemden. Ook wordt gezorgd voor vloerisolatie voor tenten: dit is een mix van baksteen, beton en grind, om het risico op wateroverlast te verminderen.

Contant geld

In samenwerking met de Cash Working Group (CWG) wordt contant geld verstrekt aan de meest kwetsbare mensen zodat zij de meest noodzakelijke dingen kunnen kopen om te overleven. De mensen die hier aanspraak op maken worden geïdentificeerd aan de hand van duidelijke criteria, zoals huishoudens met vrouwen en kinderen en gezinnen die zorgen voor kinderen met een handicap.