Header Ethiopie

Ethiopië: Geen noodvoeding, maar blijvende oplossingen!

Kwetsbare mensen worden in extreem droge gebieden steeds weer getroffen. In Ethiopië is ongeveer een vijfde van de bevolking ernstig ondervoed. En natuurlijk laten we hen niet aan hun lot over. Maar liever voorkomen we dat kwetsbare kinderen slachtoffer worden. Daarom werken wij samen met lokale boeren en partnerorganisaties aan het Dryland ontwikkelprogramma.

Het doel van het programma is het blijvend verbeteren van de voedsel- en waterzekerheid én werken aan voldoende middelen van bestaan voor kwetsbare boeren en hun gezinnen.

Onze recepten voor blijvende oplossingen zijn:

1. Het landschap aanpassen op het klimaat

2. De productie van voedsel verhogen

3. Gezonde boerenbedrijven opzetten

Gemeenschappen gaan gegarandeerd van deze aanpak profiteren als we aan deze drie pijlers werken. Maar daar is geld voor nodig, veel geld. Voor het Dryland ontwikkelprogramma in Ethiopië werkt World Vision samen met lokale boeren, sociale leiders, de Relief Society of Tigray en de EOC-DIDAC. Zo profiteren we van elkaars kennis en sterke punten. De Nederlandse Ambassade in Ethiopie vermenigvuldigt de giften voor dit project met 10.

Recept 1: de voedselproductie verhogen
Recept 2: gezonde boerenbedrijven opzetten
Recept 3: het landschap aanpassen op het klimaat