Wie is World Vision?

Voor kinderen. Voor verandering. Voor leven.

Wij zetten ons in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat hun achtergrond ook is. We willen ze geven wat ze nodig hebben om armoede te overwinnen en hun wereld te veranderen. Zodat vreugde weer een plek krijgt in hun leven. Dit doen we met hart en ziel omdat we geïnspireerd zijn door Jezus.

Visie

Onze kernwaarden

Als World Vision Nederland onderschrijven wij de zes kernwaarden van onze internationale organisatie:
1.    We zijn een christelijke organisatie 
2.    We zijn toegewijd aan de armen 
3.    We vinden ieder mens waardevol 
4.    We zijn rentmeesters 
5.    We zijn betrouwbare partners 
6.    We reageren snel en daadkrachtig

Missie

Onze missie

Het is onze missie om de meest kwetsbare kinderen op deze wereld – van alle achtergronden en op de gevaarlijkste plekken – in staat te stellen uit armoede op te staan en de vreugde van een veranderd leven te ervaren. Wij nodigen iedereen uit om hier onderdeel van te zijn en ook zelf deze blijdschap te beleven. Dit doen we met hart en ziel omdat we geïnspireerd zijn door Jezus.

Onze visie

Voor ieder kind, voor ieder hart: de vreugde van een veranderd leven.