water voor vrede

Humanitaire hulp in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Door aanhoudende conflicten in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) kan bijna de helft van de bevolking niet overleven zonder hulp. 

Project ‘Terug naar de gemeenschap’

Als gevolg van conflicten in CAR zijn veel mensen gevlucht. Dit legt druk op de gemeenschappen waarin de gevluchte bevolking terecht komt. Oorlogstrauma’s bemoeilijken ook vergeving en verzoening binnen de gemeenschappen.

Het project ‘Terug naar de gemeenschap’ vindt plaats in 30 dorpen in Mambéré-Kadeï, Nana-Mambéré en Sangha Mbaéré. In de eerste plaats richt het project zich op sociale cohesie binnen de gemeenschappen. Daarnaast wordt gewerkt aan economische groei en stabiliteit door te investeren in landbouw en financieel management. World Vision biedt daarom hulp aan de boeren. Door deze hulp kunnen gemeenschappen op een efficiënte manier aan voedsel komen. Ook helpt World Vision gemeenschappen door het opzetten van spaar- en kredietsystemen, zodat de mensen ook op de lange termijn kunnen profiteren van een gezonde(re) economie. World Vision werkt in de Centraal-Afrikaanse Republiek samen met CRS, Aegis en PCRC.

 

Project ‘Water voor vrede, water voor het leven’

Meer dan twee derde van de bevolking in CAR heeft geen toegang tot drinkwater, 2,2 miljoen mensen hebben geen toegang tot schone toiletten en ongeveer een miljoen mensen heeft helemaal geen toegang tot toiletten. 90% van alle sterftegevallen in het land is gerelateerd aan de slechte kwaliteit van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. 

World Vision zorgt samen met Jupedec, Oxfam en Water for Good voor verbetering door het project ‘Water voor vrede, water voor het leven’. Dit gebeurt in de landelijke regio’s Sangha-Mbaéré, Ouham-Pendé, Bamingui-Bangoran en Vakaga. In openbare ruimten worden toiletten gebouwd en dorpsgemeenschappen worden gesteund in het aanleggen van basale riolering in hun dorpen. Door dit project krijgen ongeveer 385.500 mensen schoon drinkwater en 128.500 mensen krijgen toegang tot sanitaire voorzieningen. Daarnaast krijgt de bevolking trainingen over hygiëne ter voorkoming van het coronavirus en om kindersterfte als gevolg van Hepatitis E tegen te gaan. Tijdens dit project worden mensen ook opgeleid om waterpunten te onderhouden en sanitaire voorzieningen te bouwen en het onderhoud hiervan bij te houden, waardoor in de toekomst nog meer mensen kunnen profiteren van de verbeteringen die worden doorgevoerd. Doordat verschillende gemeenschappen samenwerken aan het bouwen en onderhouden van de sanitatie, draagt dit project bij aan de vrede in dit gebied.

Vlag Europese Unie

Financiering

Deze projecten worden gefinancierd door het Bêkou Trust Fund van de Europese Unie.