Siratigui

Effectief oogsten

Professionalisering onder boeren in Mali

Boeren in Mali die kleinschalige landbouw bedrijven zijn erg afhankelijk van de hoeveelheid regen die valt. Onder invloed van klimaatverandering zijn vertrouwde weerspatronen een stuk onvoorspelbaarder geworden. Het gevolg: geruïneerde oogsten en ondervoede kinderen.

Het effectief toepassen van weersvoorspellingen in de landbewerking is daarom belangrijker dan ooit. Daarom slaan het ‘Technical Center for Agricultural Cooperation’ (TCA) en World Vision de handen ineen om boeren in Mali te helpen professionaliseren. De betere oogsten die hiervan het gevolg zijn helpen 80.000 kinderen in het Kolokani District van om gezond op te groeien.

De nood in West-Mali

De bevolking in het Kolokani district (west-Mali), wordt al jaren getroffen door slechte oogsten onder invloed van klimaatverandering.. Lange droogtes, gevolgd door plotseling noodweer, zorgen al jaren voor verwoeste oogsten. Handelaren zien de nood van boeren en laten ze hun weinige producten tegen te lage prijzen verkopen.
De gezondheid van kinderen wordt bedreigd door ondervoeding. Onvoldoende voedingsstoffen hebben een blijvende impact op het leven en de ontwikkeling van kinderen. Soms vallen oogsten zo tegen dat ouders geen mogelijkheid meer hebben om hun kinderen naar school te laten gaan. De gevolgen voor gezinnen en de samenleving zijn dus groot. Het is tijd om de boeren te helpen. Door hun oogsten te verbeteren en hun inkomsten omhoog te brengen, zijn zij zelf in staat hun kinderen een toekomst te geven.

Projectactiviteiten om effectiever te oogsten

Samen met TCA voert World Vision een concreet en professioneel plan uit om deze boeren te helpen. Door hen te trainen zijn zij beter voorbereid op wisselende weersomstandigheden en in staat hun oogsten te verbeteren! De kracht van het plan zit in eenvoud: met slimme, methoden, een zo groot mogelijke rendementsverhoging realiseren. Concreet doen we dit:

Boeren trainen
Door zich te organiseren in een collectief kunnen ze krachtiger optrekken in de lokale markt-economie én nieuwe kennis op elkaar overbrengen.

  • We trainen boeren om zich in een groep te organiseren. Boeren dragen de risico’s van de tegenvallende oogsten. Als zij hun gewassen individueel verkopen, legt de handelaar zijn prijs aan hen op. Individuele boeren worden dan gedwongen tegen lage prijzen te verkopen, maar als collectief is er meer onderhandelruimte voor een betere prijs.
  • We coachen 500 farmer-leaders in het beter omgaan met weersverwachtingen. Elke farmer-leader geeft deze training aan 50 boeren door. Zo creëren we een zichzelf versterkend systeem.
  • We adviseren agrodealers om kwalitatief betere en droogtebestendige zaden aan te bieden op zadenbeurzen. zodat boeren onder veranderende weersomstandigheden hun gewassen toch goed kunnen laten gedijen.
  • We helpen met organiseren farm-to-farm visits, zodat boeren van elkaar kunnen leren.

Boeren voorzien van weersverwachtingen
Door accurate weersvoorspellingen kunnen ze beter anticiperen op zaai- en oogstmomenten.

  • We zoeken contact met vijf radiostations om de weersverwachtingen af te kondigen.
  • We sluiten contracten met telecomdiensten voor sms-diensten met weersverwachtingen.
  • We delen 500 telefoons uit aan farmer-leaders om de weersverwachting te kunnen ontvangen.

Zadenbeurzen organiseren

  • We brengen vraag, aanbod en kennis samen op speciale zadenbeurzen.
  • We voorzien boeren hiermee van droogtebestendige zaden.
Sidi

Dankzij de verbeterde oogsten heeft Sidi nu voldoende voedsel voor zijn kinderen. Ze kunnen gezond opgroeien!

Namens de bevolking van West-Mali: dank u wel voor uw bijdrage!