Update uit Isanga (Zimbabwe): Dit is er de afgelopen jaren bereikt

15-07-2019

Update uit Isanga (Tanzania): Dit is er de afgelopen jaren bereikt

Isanga is een arm gebied in het noordwesten van Tanzania, dat via ons sponsorprogramma wordt gesteund. Het bestaat uit 22 dorpen verspreid over 525 km2. Samen met de lokale bevolking van Isanga willen we duurzame verandering teweegbrengen en kinderen toekomstperspectief bieden. Het programma is in 2004 gestart en onze collega Nel den Boer ging onlangs op bezoek om te kijken wat er in de afgelopen jaren zoal bereikt is.

Spaargroepen om extra inkomsten te genereren
De regio Isanga telt inmiddels meer dan 150 boerenspaargroepen. Inwoners van de dorpen, zowel vrouwen als mannen, krijgen een   training en begeleiding bij het opzetten van een lokale spaargroep. Tot 2018 was er in totaal al ruim 45.000 euro gespaard door de leden. De spaarinleg is opnieuw geïnvesteerd in de leden die met deze lening worden aangemoedigd om extra inkomsten te genereren.  

Felista heeft een succesvol bedrijfje dankzij een vrouwenspaargroep
“Ik ben 9 maanden geleden lid geworden van de vrouwenspaargroep in mijn dorp, Masala. Daar heb ik een twee keer een bedrag geleend, in totaal 50.000 Tanzaniaanse shilling (20 euro). Met dat geld ben ik een watermeloenenbedrijf gestart. Binnen een half jaar kon ik mijn lening terugbetalen met een rente van 10%. Met de verkoop van watermeloenen had ik 30.000 Tanzaniaanse shilling (12 euro) winst gemaakt, 100 Tanzaniaanse shilling (0,40 euro) per verkochte watermeloen. Van die winst heb ik golfplaten gekocht om mijn dak te maken en boeken, pennen en uniformen voor mijn kinderen en kleinkinderen, die naar school gaan. 

Binnenkort ga ik opnieuw een lening van 50.000 Tanzaniaanse shilling aanvragen om mijn bedrijfje uit te breiden. Ik ben heel blij met deze mogelijkheid voor extra inkomsten voor mijn gezin. Wat ik ook heel leuk vind, is dat een klein deel van het spaargeld ook wordt geïnvesteerd in het sociale fonds. Dat fonds wordt gebruikt voor speciale aanvragen van kwetsbare mensen die tijdelijk financiële hulp nodig hebben.” 

Felista Benedicto met haar kleinzoon Matthew (5 jaar)

Foto: Felista Benedicto met haar kleinzoon Matthew (5 jaar)

Een waterpomp: schoon water dicht bij huis
Vorig jaar is er een nieuwe waterpomp geïnstalleerd in Masala. Nu is er dicht bij huis schoon water beschikbaar. Voor het onderhoud en waterbeheer is een speciaal watercomité opgeleid. Hierdoor is gewaarborgd dat de lokale gemeenschap zelf zorg draagt voor de waterpomp.
 

De vrouwen van Masala zijn trots op hun nieuwe waterpomp

Geboortebewijzen voor kinderen
Kinderen die geen geboortebewijs of identiteitspapieren hebben bestaan officieel niet. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld niet naar school of naar de dokter. Ons team in Isanga geeft voorlichting over het belang van het geboortebewijs voor kinderen en helpt de ouders om dit aan te vragen. Sinds januari 2019 hebben in totaal ruim 500 kinderen een geboortebewijs ontvangen.
 

Een groep van 10 gesponsorde kinderen ontving hun geboortebewijs tijdens het bezoek van onze collega Nel

Een groep van 10 gesponsorde kinderen ontving hun geboortebewijs tijdens het bezoek van onze collega Nel.

Handen wassen om ziektes te voorkomen
Schoolkinderen leren het belang van hygiëne en dus handen wassen na het toiletbezoek. In 2016 zijn er bij de school in Wigelekelo 8 nieuwe latrines gebouwd. Handen wassen wordt gedaan met een tippy tap, een alternatief voor een kraan met stromend water. 
 

Handen wassen met de tippy tap bij de latrines

Handen wassen met de tippy tap bij de latrines

Een gezondheidskliniek voor Wigelekelo
Een nieuwe gezondheidskliniek is nog in aanbouw. De lokale gemeenschap heeft zelf veel bijgedragen aan de bouw, zoals het leveren van zand en stenen. De lokale overheid heeft de kliniek van een dak voorzien, zorgt voor personeel en de apparatuur en medicatie voor de kliniek. World Vision draagt bij aan de kosten voor de materialen en het bouwen van de kliniek. Zo is er eindelijk een kliniek in de buurt en hoeven de inwoners van  niet meer anderhalf uur te lopen naar de dichtstbijzijnde kliniek.

De gezondheidskliniek in aanbouw

Betere schoolprestaties
Met de bijscholing aan docenten, het betrekken van ouders bij de school en meer voorzieningen behalen de kinderen ook betere schoolprestaties. Sinds 2015 is het aantal kinderen dat met een voldoende cijfer de basischoolschool heeft afgerond in de regio Isanga gestegen van 34% naar 78%! 
 

Hoofdonderwijzer Temi Kiga kijkt met een tevreden blik naar zijn leerlingen

Hoofdonderwijzer Temi Kiga kijkt met een tevreden blik naar zijn leerlingen.  

Nieuwe gezonde gewassen
Er wordt in de regio Isanga nog veel katoen verbouwd, maar de opbrengst loopt terug. Daarom heeft World Vision nieuwe gewassen zoals zoete aardappelen en andere groente- en fruitsoorten geïntroduceerd. Deze leveren meer op en zijn minder afhankelijk van de schommelende wereldprijzen. Zoete aardappelen bevatten bovendien vitamine A en meer voedingstoffen. Dit helpt om de ondervoeding bij kinderen terug te dringen. Er worden ook groentetuinen opgezet bij scholen. Zo kinderen leren al vroeg om groenten te verbouwen en zorg te dragen voor de natuur.

World Vision heeft nieuwe gewassen geïntroduceerd

World Vision heeft nieuwe gewassen geïntroduceerd.

Honingproductie
Dankzij training en begeleiding kan een groep vrouwen in Isanga veel meer en betere honing produceren. Er nemen 28 mensen uit drie dorpen deel aan de groep. In 2018 produceerden ze 1000 kilo honing met 160 bijenkorven. Daarmee verdiende ieder groepslid ongeveer 900 euro netto. 

Trotse vrouwen in het dorp Ngongwa

Dank aan alle sponsors
Mijn naam is Rachel John. Ik ben heel blij met alle veranderingen in mijn dorp Njiapanda sinds de komst van World Vision. Ik ben nu lid van de boerengroep die zoete aardappelen verbouwt. De meeropbrengst verkopen we. We hebben een training gekregen van World Vision en vervolgens hebben we een lokale spaargroep opgezet. Hierdoor kan ik geld lenen om zelf een klein bedrijfje op te starten. Zo kan ik de schooluniformen en boeken voor mijn kinderen aanschaffen. World Vision heeft ons ook geleerd hoe we brandstofbesparende ovens kunnen maken en hoe belangrijk geboortebewijzen zijn. Bij de school van onze kinderen worden nieuwe latrines gebouwd en kinderen leren het belang van hygiëne. Onze kinderen zijn gezonder, kunnen naar school en hebben geleerd zichzelf te beschermen. Ik wil alle sponsors in Nederland en het World Vision team in Isanga daar enorm voor bedanken!

Een stralende Rachel

“Ik denk nog na over alles wat ik gezien en gehoord heb en ben dankbaar voor de lachende kinderen, trotse dorpsleiders, actieve boeren, succesvolle vrouwengroepen en enthousiaste onderwijzers! Dankzij de jarenlange bijdrage van de vele sponsors mochten we deze mooie resultaten bereiken. De meest belangrijkste observatie was dat de inwoners en leiders van Isanga geleerd hebben om actief voor zichzelf op te komen!”
 

Het project in de regio Isanga loopt nog 2 jaar door. Daarna is de bevolking voldoende getraind om zonder hulp verder te gaan. 

Onze collega Nel wordt na haar bezoek hartelijk uitgezwaaid door schoolkinderen

Onze collega Nel wordt na haar bezoek hartelijk uitgezwaaid door schoolkinderen.