CAR

Microkredieten in de Centraal Afrikaanse Republiek

Afgelopen zomer vroegen we u om een bijdrage aan het project ‘microkredieten’ in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). Mede dankzij uw warme reactie en bijdrage komt het project in beweging! Afgelopen weken waren onze collega’s Fred en Gonnie ter plaatse om de voortgang te bekijken. We delen graag hun verslag met u.

Door een onrustige periode en een instabiele economie, lukt het de bevolking van CAR maar niet om te breken met de spiraal van armoede. Daarom startte World Vision, samen met het EU Trust Fund een uniek en vooruitstrevend programma: een combinatie van verzoening en stabilisering én directe economische vooruitgang!

We helpen mensen los te komen van afhankelijkheid van dagelijkse voedselhulp. We brengen ze samen in groepen en stimuleren ondernemerschap.

Zoals in het dorp Kakan. Daar ontmoetten Gonnie en Fred mensen van een boeren-spaargroep. Gonnie: “De boeren vertelden dat ze wel weten hoe ze hun land moeten bewerken, maar dat het hen vaak aan goede zaden ontbreekt en dat ze last hebben van insectenplagen. World Vision traint hen in hoe ze ook andere inkomstenbronnen kunnen hebben, zodat ze minder afhankelijk van de oogst zijn.”

Voortgang

World Vision heeft afgelopen maanden geïnvesteerd in het bijeenbrengen van de gemeenschap. Het is gezien de historie belangrijk om niet te hard van stapel te lopen en eerst te investeren in het luisteren naar elkaar en het oefenen van de gemeenschapszin.

Vooral vrouwen zijn erg gemotiveerd om hun eigen bedrijfjes te starten. Gonnie: “In de gesprekken komt wel steeds terug dat basale voorzieningen noodzakelijk zijn om de vrede te kunnen opbouwen en bewaren. Eigenlijk heel logisch: als je kind ziek is, heb je weinig geduld met een ander. Als je zelf te weinig hebt om van te leven, escaleren spanningen over bijvoorbeeld vrij rondlopen van je kuddes vee natuurlijk snel.”

Bouwen aan vrede, het zijn misschien grote woorden. Gonnie vroeg hoe dat dan in de praktijk werkt. “Het start met iets eenvoudigs als ontmoetingen op het dorpsplein. Daar komen de mensen samen, ook mensen die geïsoleerd leven. Door de ontmoetingen, ontstaan gesprekken. En als we voorlichting gaan geven, gebeurt dat op een leuke, informele manier met theater en muziek om bij te dragen aan meer sociale samenhang. Het zicht dat dan gaandeweg ontstaat op een beter toekomstperspectief, brengt hoop en daardoor voel je geruster en kalmer”, aldus een van de gemeenschapswerkers.

De trainingen voor de eerste spaargroepen zijn nu in het ontwikkelstadium.

Meer mensen in de gemeenschap van Kakan overwinnen hun schroom en worden enthousiast om zich te verenigen en samen een onderneming aan te durven.

De kwetsbare gezinnen in CAR openen zich en krijgen weer hoop voor de toekomst dankzij u!

Heel hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid!