Boeren beter voorbereid op rampen in Zimbabwe

Boeren in Zimbabwe beter voorbereid op rampen

Mensen in de Mbire en Muzarabani districten in Zimbabwe worden regelmatig getroffen door natuurrampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering. De afgelopen twee jaar heeft World Vision, in nauwe samenwerking met de Europese Unie (ECHO) veel gedaan om de mensen beter voor te bereiden op natuurrampen. Dit is wat we deden:

  • We verbeterden het Early Warning System (een waarschuwingssysteem). Hiermee worden de mensen op tijd gewaarschuwd, bijvoorbeeld bij een mogelijke overstroming
  • 62 comités zijn getraind in hoe ze moeten handelen in geval van gevaar
  • We hebben gezorgd dat er verschillende producten op voorraad zijn om in geval van een ramp direct te kunnen uitdelen. Bijvoorbeeld tenten, persoonlijke hygiëne-producten, schoolmateriaal, eerste hulpgoederen
  • 3,207 boeren hebben trainingen gevolgd over klimaat-slimme landbouw. 
  • Ook op scholen hebben we mensen getraind hoe ze moeten handelen bij natuurgeweld. Toen een school eind 2019 getroffen werd door zeer zware windstoten, wisten de leerlingen precies hoe ze moesten reageren.

Van de bevolking geeft nu 89% aan dat ze beter voorbereid zijn op natuurrampen. Bij de start van dit project was dat nog geen 10%. Natuurrampen kunnen we als hulporganisatie helaas niet voorkomen, maar we kunnen mensen wel helpen om hier beter op voorbereid te zijn!

Onder de video gaat deze tekst verder.

Tijdens de looptijd van het project werd de lokale bevolking in Mbire getroffen door de terugkerende droogte als gevolg van El Niño en de economische crisis. Hierdoor is een groot gedeelte van de lokale bevolking niet zeker van een dagelijkse maaltijd. Hierop heeft World Vision extra hulp geboden, in samenwerking met de Europese Unie en Save the Children; gezinnen konden de nodige producten kopen om te voorzien in hun dagelijkse behoefte. In totaal heeft World Vision 24,720 mensen bereikt met de voedselhulp. 

Vlag Europese Unie

Dit project voeren we uit in samenwerking met de Europese Unie (ECHO).