Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Wij kunnen de verkregen informatie niet verbinden aan een persoon, maar gebruiken deze om op sociale media content af te stemmen op interesses van onze gebruikers.

Beter bestuur in Angola

Boeren in Angola hebben het niet heel makkelijk. De grond is ongelijk verdeeld, er is niet altijd duidelijk welke grond van wie is en een slechte administratie leidt vaak tot conflicten. Het bestuur van gemeentes in Angola beschikt niet over de juiste software voor het registreren en beheren van de geografische informatie. Dit is wél belangrijk voor boeren om te kunnen investeren in hun land.

World Vision werkt nu in tien gemeentes in Angola. We helpen daar de lokale overheid met een systeem dat hen helpt om grondgebieden te erkennen en te registreren. Hierdoor weten boeren welk gebied van hen is en kunnen ze investeren in hun land. Dit leidt weer tot minder conflicten en betere oogsten.

Dit project doen we in samenwerking met de Europese Unie. 

Logo EU


Deel artikel