Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Wij kunnen de verkregen informatie niet verbinden aan een persoon, maar gebruiken deze om op sociale media content af te stemmen op interesses van onze gebruikers.

Indonesië, sponsorprogramma Halmahera

Meisjes die uitgehuwelijkt worden en moeten stoppen met school. Ouders die niet weten hoe ze met geld om moeten gaan en ondervoeding onder kinderen. De Molukken zijn in het verleden vaak getroffen door conflicten, dit heeft ervoor gezorgd dat het gebied onderontwikkeld is.

World Vision begon in 2006 met dit ontwikkelingsprogramma in Noord-Halmahera, een projectgebied in de Molukken bestaand uit 33 dorpen. In 15 jaar tijd wil World Vision samen met de lokale bevolking duurzame verandering teweeg brengen. Verbetering die blijvend is en het leven van kinderen tot bloei brengt. 

Daarom werkt World Vision aan de volgende doelen:

 • Meer en beter onderwijs; 
 • Verbeteren van landbouwtechnieken;
 • Bevoking trainen met kennis over geld en sparen;
 • Betere economische ontwikkeling.

Onderwijs

Nu: school is niet belangrijk
Er moet nog veel gebeuren om het onderwijs in Noord-Halmahera te verbeteren. Kinderen maken hun school vaak niet af. 30% van de kinderen heeft niet eens de basisschool afgemaakt. En slechts 23% haalt een middelbare school diploma. Daarom is er in dit gebied veel analfabetisme.  Ouders vinden onderwijs niet belangrijk, zij willen liever dat de kinderen helpen met de oogst. Zij zeggen: 'omdat onze kinderen niet naar school gaan, kunnen we nu eten'. Daarnaast is er niet altijd geld om het onderwijs te betalen. Ook kindhuwelijken zijn een probleem, dit zorgt ervoor dat veel meisjes stoppen met school.

Straks: onderwijs is leuk en nuttig!
Wat is het mooi als straks alle kinderen naar school gaan. World Vision zorgt dat ouders begrijpen hoe belangrijk onderwijs is en dat zij daar geld voor sparen. Ook trainen we leraren over betere lesmethodes die ervoor zorgen dat kinderen elkaar en de natuur met respect behandelen. Verder leren we kinderen vaardigheden zoals leiderschap en ondernernemerschap, en krijgen ze voorlichting over hygiëne, voortplanting en hiv/aids. De kinderen leven gezonder en hebben betere toekomstkansen. Door goede voorlichting worden er geen kindhuwelijken meer gesloten en komt ongewenst gedrag zoals alcoholmisbruik veel minder voor. 

Economie

Nu: problemen door hoge schulden 
Helaas weten veel mensen niet hoe ze verstandig met geld om moeten gaan. Omdat er slechts één keer per kwartaal geoogst wordt, lenen mensen in de tussentijd geld. Ze betalen veel rente over de leningen waardoor ze schulden krijgen die steeds verder oplopen. Als er een beetje geld beschikbaar is geven mannen dit vaak uit aan alcohol. De meeste mensen werken in de landbouw, maar doordat het projectgebied afgelegen ligt is het moeilijk om de producten te verkopen. Ook zijn relatief veel kinderen ondervoed, doordat ze onvoldoende gezond eten krijgen.

Straks: extra geld voor kwetsbare kinderen
World Vision traint mensen over betere landbouwmethodes. Ze krijgen ondersteuning bij het verbouwen van gewassen die elke maand geoogst kunnen worden. Hierdoor is er extra geld te besteden. De oogsten bestaan vooral uit gezonde groenten zodat kinderen gezond opgroeien. Via samenwerking binnen cooperaties worden de gewassen tegen betere prijzen verkocht. Zo kan er gezamenlijk worden gespaard voor onderwijs en gezondheidszorg. Jongeren krijgen op deze manier de kans om een opleiding te doen, zodat ze kans hebben op een betere toekomst. En jong geleerd is oud gedaan, dus jonge kinderen leren op school al hoe en waarom ze moeten sparen. Verder kunnen mensen via een micro-krediet een lening afsluiten tegen een gunstige rente. Een belangrijke manier om te investeren in hun bedrijf en de toekomst van kwetsbare kinderen.

Wat zijn de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar? 

 • 99,9% van de kinderen gaat naar de basisschool. 
 • 6187 kinderen hebben door World Vision's onderwijsprogramma geprofiteerd van beter en passend onderwijs.
 • 48 boeren zijn het afgelopen jaar getraind in het verhogen van hun omzet.
 • 252 nieuwe gezinnen hebben dit jaar een spaarrekening geopend.
 • 12 kindergroepen zijn actief geweest afgelopen jaar. 1778 kinderen in deze groepen hebben in buitenschoolse activiteiten geleerd te knutselen met lokale producten.
  Ook leerden ze spullen te recyclen, waardoor de kwaliteit van de omgeving verbetert. 

Deel artikel