Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Wij kunnen de verkregen informatie niet verbinden aan een persoon, maar gebruiken deze om op sociale media content af te stemmen op interesses van onze gebruikers.

Oeganda, sponsorprogramma Kyabigambire

Het projectgebied Kyabigambire ligt in het westen van Oeganda. Door een gebrek aan mogelijkheden is het leven hier zwaar en hebben kinderen nauwelijks kansen voor hun toekomst.


Het programma is in 2007 gestart. World Vision wil samen met de lokale bevolking van Kyabigambire in 15 jaar voor een duurzame verandering zorgen. Verbetering die blijvend is en het leven van kinderen tot bloei brengt. Daarom werkt World Vision aan de volgende doelen:

  • meer en beter onderwijs;
  • goede gezondheidszorg voor moeders en kinderen;
  • aandacht voor hiv/aids.

Gezondheid

Nu: Ruim een uur lopen om een dokter te zien
Vrouwen en kinderen moeten meestal lange afstanden lopen om bij een gezondheidscentrum te komen. Daarom gaan moeders vaak niet en weten ze ook niet hoe zijzelf en hun kinderen gezond blijven. Malaria is daardoor nog steeds doodsoorzaak nummer één bij kinderen onder de vijf jaar. Ook zijn veel kinderen ondervoed en krijgen ze vaak diarree. Daarnaast is hiv/aids een l andelijk probleem en blijft dit zich verspreiden.

Straks: Gezonde moeders en kinderen
Lokale gezondheidswerkers zijn getraind zodat zij goede voorlichting kunnen geven hoe mensen ziektes als malaria, longontsteking en diarree kunnen voorkomen en behandelen. Ook worden ouders gestimuleerd om regelmatig met hun kinderen naar het gezondheidscentrum te gaan. Moeders leren over gezonde voeding, zodat minder kinderen ondervoed raken. Ook worden pasgeboren babies regelmatig gecontroleerd op hun gezondheid en of ze goed groeien. De kinderen krijgen alle vaccinaties die nodig zijn om ze te beschermen tegen ziektes. Door speciale voorlichting over hiv/aids leren mensen op welke manier ze beschermd zijn en blijven van hiv/aids.

Onderwijs

Nu: kinderen maken school niet af
De scholen in Kyabigambire zijn in slechte staat, er zijn te weinig klaslokalen en soms storten de lokalen zelfs in. Veel kinderen krijgen buiten les onder een boom. Doordat de faciliteiten en kwaliteit van de lesprogramma's onvoldoende zijn, presteren de kinderen slecht op school. Ook de afstand is een probleem. Veel kinderen missen lessen, omdat de school te ver weg is en ook leraren moeten lange afstanden overbruggen. Veel kinderen maken hun school niet af. Vooral bij meisjes is dit een probleem, omdat zij moeten trouwen of jong zwanger zijn geraakt.

Straks: een hoopvolle toekomst met een diploma
World Vision zorgt samen met ouders en leraren dat alle kinderen onderwijs kunnen volgen. De lesmethodes zijn verbeterd en leraren zijn getraind. Ook zijn er meer klaslokalen, wc's en huizen voor de leraren gebouwd. Er is speciale aandacht voor meisjes, zodat zij ook een hoopvolle toekomst hebben. Succesvolle vrouwen vertellen hun verhaal, om te laten zien welke mogelijkheden meisjes hebben. Zwangere meisjes krijgen extra begeleiding en kindhuwelijken worden tegengegaan. Omdat de kinderen school afmaken kunnen ze goede banen vinden, en zijn deze jongens en meisjes klaar voor hun toekomst!

Wat zijn de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar? 

  • 65% van de schoolkinderen van de lagere school kunnen begrijpend lezen en schrijven (22% in 2012), dankzij de bijscholing van leraren en het renoveren van schoollokalen.
  • Bijna 98% van de moeders en kinderen in Kyabigambire nam deel aan gezondheidsprogramma's met voorlichting over het voorkomen van malaria, HIV en aids, en diarree.
  • De participatie van kinderen in het programma steeg naar 65% (31,5% in 2012).  Door de participatie worden kinderen mondiger, ontwikkelen ze meer sociale vaardigheden en leren ze op te komen voor kinderrechten zoals toegang tot bescherming, onderwijs en gezondheidszorg.

Deel artikel