Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Wij kunnen de verkregen informatie niet verbinden aan een persoon, maar gebruiken deze om op sociale media content af te stemmen op interesses van onze gebruikers.

Tanzania, sponsorprogramma Isanga

Het projectgebied Isanga ligt in het noordwesten van Tanzania. Het bestaat uit 18 dorpjes verspreid over 525 km2, die via het World Vision-sponsorprogramma ondersteund worden. Door een gebrek aan mogelijkheden is het leven hier zwaar en hebben kinderen nauwelijks toekomstperspectief.

Het programma is in 2004 gestart. World Vision wil samen met de lokale bevolking van Isanga in 15 jaar duurzame verandering teweegbrengen. Verbetering die blijvend is en het leven van kinderen tot bloei brengt. Daarom werkt World Vision aan de volgende doelen:

  • meer en beter onderwijs;
  • goede gezondheidszorg voor iedereen beschikbaar;
  • verbeteren van landbouwtechnieken;
  • voldoende (en schoon!) drinkwater;
  • betere economische ontwikkeling.

Onderwijs

Nu: school zonder voorzieningen
Er ontbreekt veel in het onderwijs in Isanga:goede leerkrachten, schoolmeubilair en onderwijsmateriaal. De afstand naar school is vaak een probleem en er is meestal geen drinkwater in en om school. De noodzaak om onderwijs te volgen wordt zo sterk afgeremd waardoor de kinderen onderontwikkeld blijven.

Straks: school is leuk en nuttig!
Voldoende basisvoorzieningen en een positieve omgeving stimuleren kinderen in hun ontwikkeling. Daarom bouwt en renoveert World Vision klaslokalen, latrines en lerarenruimtes.
Ook speelplaatsen en voldoende goede schoolmaterialen krijgen aandacht. Via kindercomités hoort World Vision van de kinderen zelf wat zij belangrijk vinden en nodig hebben.

Gezondheid

Nu: wel klinieken, maar geen kennis
Er zijn klinieken in Isanga, maar er is nauwelijks goed geschoold personeel en medicijnen worden slecht aangeleverd. Zwangere vrouwen, baby's, jonge kinderen en mensen met een handicap of een noodsituatie zijn daardoor kwetsbaar. Relatief eenvoudige ziektes zijn ineens levens bedreigend!

Straks: ziek worden = hulp krijgen!
World Vision traint gezondheidswerkers om in de klinieken aan het werk te gaan. In de dorpen wordt meer voorlichting gegeven. Thema's zijn: hygiëne in en rond het huis, het gebruik van
medische zorg, de zorg voor juiste voeding en het vaccineren van kinderen. Zo werken we aan de meest voorkomende gezondheidsproblemen en aan het terugdringen van de kindersterfte.

Water

Nu: ver lopen naar vervuild water
Waterhalen is vaak een taak van kinderen. Zij halen hun drink-, was- en irrigatiewater uit open bronnen, rivierbeddingen en beekjes. Er ontstaan daar veel ziekten en er zijn ook (gevaarlijke) dieren bij deze bronnen. Hoe droger het seizoen, hoe verder het lopen is om water te vinden.

Straks: schoon en veilig water en tijd over!
We leggen nieuwe waterputten aan, renoveren de bestaande en brengen de waterbronnen ook dichter bij huis zodat er tijd is om naar school te gaan. Door constructie van, en training over het gebruik van latrines ontstaan er minder ziektes uit de open bronnen.

Economische ontwikkeling

Nu: ondervoeding en armoede
Vrijwel alle mensen in het gebied leven van de opbrengsten van stukjes land, maar door beperkte gewaskennis, aanhoudende droogte en geen toegang tot markten zijn opbrengsten (te) laag. Armoede en ondervoeding onder met name kinderen is een grote zorg.

Straks: gezonde kinderen en marktwerking in het gebied!
World Vision traint boeren om alternatieve gewassen te verbouwen, die meer opbrengst geven en beter tegen de droogte kunnen. Ook helpen we hen samen coöperaties op te zetten.
We organiseren de gemeenschap en maken gezamenlijke (lange termijn)investeringen mogelijk. Bijkomend voordeel is dat de kinderen voedzamer eten en aansterken.

Wat zijn de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar? 

  • We hebben twee diepe waterputten geslagen, waardoor er 1.170 mensen in twee dorpen nu toegang hebben tot schoon water.
  • 7 waterpompen zijn vernieuwd, waardoor er 1.225 gezinnen nu toegang hebben tot schoon water.
  • Bij de Ntuzu basisschool zijn 8 nieuwe latrines geplaatst, waardoor 420 kinderen nu naar het toilet kunnen. En bij de Jihu basisschool hebben 500 kinderen nu schoon drinkwater, dankzij een nieuwe watertank. 
  • Ruim 45% van de zwangere vrouwen in Isanga krijgt nu prenatale zorg (9.8% in 2013). Hierdoor is de kans op moeder-en kindersterfte voor, tijdens en na de bevalling sterk afgenomen.
  • Bijna 500 boeren in Isanga zijn bereikt met voorlichting over  nieuwe landbouwtechnieken en 38 lokale landbouwvoorlichters werkten samen met de boeren om de nieuwe technieken uit te voeren. 


Deel artikel