Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Wij kunnen de verkregen informatie niet verbinden aan een persoon, maar gebruiken deze om op sociale media content af te stemmen op interesses van onze gebruikers.

Ethiopië, sponsorprogramma Dembia

Het projectgebied Dembia ligt in Ethiopië. Er wonen veel kwetsbare kinderen in het projectgebied zoals wezen en kinderen met een handicap. Door een gebrek aan mogelijkheden is het leven hier zwaar (zie problemen in kader) en hebben kinderen nauwelijks toekomstperspectief. Het programma is in 2007 gestart. World Vision wil samen met de lokale bevolking van Dembia in 15 jaar duurzame verandering teweeg brengen. Verbetering die blijvend is en het leven van kinderen tot bloei brengt.

World Vision werkt aan de volgende doelen: 

  • Verbeteren gezondheidszorg voor moeders en kinderen;
  • Aandacht voor preventie en behandeling van hiv/aids; 
  • Meer en beter onderwijs;
  • Tijdens het hele jaar voldoende voedsel en inkomen. 

Gezondheid 

Nu: Kwetsbare kinderen hebben meer zorg nodig
Er is vaak te weinig en onvoldoende gevarieerd eten, waardoor veel kinderen ondervoed zijn. Kinderen zijn vaak ziek door een slechte hygiëne. Zij drinken vervuild water of wassen hun handen niet. Veel kinderen krijgen malaria, longontsteking en diarree. Ook is de kwaliteit van gezondheidszorg onvoldoende en bevallen vrouwen vaak zonder begeleiding. 

Straks: Gezonde moeders en kinderen
World Vision traint moeders zodat zij toegang hebben tot beter eten en gezondere maaltijden klaar maken. Ook zijn (zwangere) moeders en kinderen ingeënt tegen ziektes. En zij letten beter op hun hygiëne, waardoor kinderen minder vaak ziek zijn en overlijden. Aanstaande moeders gaan vaker naar een gezondheidscentrum om te bevallen of hun kind te laten controleren. Daarnaast vangt de lokale bevolking de meest kwetsbare kinderen op en zorgen voor hen.

Onderwijs 

Nu: Slecht onderwijs zorgt voor veel problemen
De kwaliteit van lesprogramma's is onvoldoende, leraren zijn niet goed opgeleid en er is een tekort aan lesmateriaal en klaslokalen. Jongeren kunnen na school geen baan vinden en kinderen moeten vaak stoppen met school. 

Straks: Kinderen met een hoopvolle toekomst
De kwaliteit van het onderwijs is verbeterd, leraren getraind en kindvriendelijke lesmethodes toegepast. Meer kinderen gaan naar school, leren lezen en schrijven en ouders stimuleren hun kinderen om naar school te gaan. Jongeren met een handicap leren een vak en meisjes krijgen extra aandacht, zodat ze niet uitgehuwelijkt worden. 

Economische ontwikkeling 

Nu: Niet genoeg voedsel voor het hele jaar
De bevolking groeit en de opbrengst van het land wordt lager. Regenval blijft uit, de bodem raakt uitgeput en veel opbrengst gaat verloren. Op dit moment kan niet iedereen van eten worden voorzien en het vee is vaak ziek. Door de lage opbrengst verdienen kwetsbare families onvoldoende om in hun basisbehoeften te voorzien. 

Straks: Eten voor iedereen!
Moderne duurzame landbouwmethodes zorgen ervoor dat de opbrengst van het land wordt verhoogd en de natuur niet wordt uitgeput. We geven vee aan de meest kwetsbare families en trainen hen in het houden daarvan. Ook trainen we huishoudens in andere vaardigheden, zodat ze niet alleen afhankelijk zijn van landbouw. Zo is er eten voor iedereen en hebben de meest kwetsbare families een inkomen. 

Wat zijn de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar? 

  • 768 gezinnen in Dembia bouwden zelf een latrine bij hun huis en kregen voorlichting over het belang van hygiëne.
  • In Guramba werd een nieuwe waterput geslagen. Deze waterput voorziet 4000 mensen, een gezondheidskliniek en een basisschool van schoon water. 
  • Meer kinderen gingen naar school. Bijvoorbeeld: Het aantal leerlingen op de Meskele Kirstos basisschool school ging omhoog van 47.5% (2014) naar 85% (2015). Dat komt door de verbeterde lesmaterialen en nieuwe leeshoeken. 
  • Het aantal zwangere vrouwen in Dembia die onder professionele begeleiding zijn bevallen in een gezondheidskliniek, is gestegen van  43.3% (2014) tot 69.17 %( 2015)
  • 47 kinderen zijn gered van kinderarbeid. 
  • Het percentage gezinnen in Dembia die het gehele jaar toegang hebben tot voldoende voedsel, is gestegen tot 91%. Het aantal gezinnen dat drie maal per dag een maaltijd nuttigt is gestegen van 78% (2014) naar ruim 90% (2015).  

Deel artikel