Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Wij kunnen de verkregen informatie niet verbinden aan een persoon, maar gebruiken deze om op sociale media content af te stemmen op interesses van onze gebruikers.

India, sponsorprogramma Dharavi

Open riolen in de straten van de sloppenwijk, meisjes die verkracht worden en kinderen die moeten stoppen met school omdat ze moeten helpen in het huishouden. In het projectgebied Dharavi in de sloppenwijk van de miljoenenstad Mumbai (India) wonen 57.000 mensen, waarvan 23.929 kinderen. In de sloppenwijk wonen de mensen dicht op elkaar, de hygiëne is slecht en de onveiligheid groot. Door een gebrek aan mogelijkheden is het leven hier zwaar en hebben kinderen nauwelijks toekomstperspectief!

De drie grootste problemen zijn:

• Onderontwikkeling van kinderen door slechte kwaliteit en beperkte toegang tot onderwijs; 
• Veel kindersterfte en ziekte door slechte hygiëne;
• Misbruik en verwaarlozing van kinderen en vrouwen.

Onderwijs 


We willen als jongeren samen werken aan een betere toekomst, zodat we ons niet meer hoeven te schamen dat we uit Dharavi komen. - jongere uit projectgebied


Nu: 40% jongeren is analfabeet
Op dit moment kan 40% van de jongeren in Dharavi niet lezen en schrijven. Het onderwijs is slecht en scholen zijn ver weg. Meisjes stoppen vaak met school omdat ze moeten trouwen of helpen in het huishouden. Jongens kunnen geen beroepsopleiding betalen, waardoor ze ongeschoold en slecht betaald werk doen. 

Straks: alle kinderen kunnen lezen en schrijven!
World Vision gaat leraren trainen in kwalitatieve lesmethodes en kinderen stimuleren om naar de middelbare school te gaan. Doordat jongens en meisjes een vakopleiding kunnen volgen, krijgen ze betere kansen op de arbeidsmarkt. Dankzij speciale kindercomités en jongerengroepen leren ze over kinderrechten en het belang van onderwijs.

Gezondheid

Nu: 1 wc per 100 mensen
De open riolen in de nauwe straten van de sloppenwijk zorgen voor veel ziektes die zich snel verspreiden. Er is maar 1 wc per 100 mensen. Omdat kinderen niet zijn ingeënt is dit levensbedreigend! Daarnaast zorgt een drukke weg door de sloppenwijk voor veel verkeersongelukken en is een groot aantal kinderen ondervoed door onvoldoende en slecht voedsel.

Straks: gezonde kinderen door goede voorlichting
Ouders laten hun kinderen inenten en verbeteren de hygiënische omstandigheden (bijvoorbeeld door het wassen van handen). World Vision zorgt dat ondervoede kinderen extra hulp krijgen en traint gezondheidswerkers in de klinieken om betere voorlichting te geven aan ouders. Hierdoor worden kinderen en volwassenen minder ziek en kunnen ze actief studeren of werken.

Bescherming  

Nu: kinderen verwaarloosd en misbruikt
De huizen in de sloppenwijk staan zo dicht op elkaar dat er geen ruimte is om te spelen. Vrouwen en kinderen worden vaak geslagen of seksueel misbruikt. Omdat meisjes een groot risico lopen om verkracht te worden, moeten zij al op jonge leeftijd trouwen. De ouders zijn overdag aan het werk, dan let niemand op de kinderen. Kinderen voelen zich niet veilig en schamen zich dat ze uit Dharavi komen.

Straks: kinderen kunnen zich weer veilig voelen!
World Vision creëert een vertrouwde plek waar kinderen hun problemen kunnen bespreken en ruimte hebben om te spelen. Misbruik wordt gerapporteerd en daar worden stappen op ondernomen. Door goede voorlichting worden vrouwen en kinderen thuis niet meer misbruikt. De allerarmste gezinnen krijgen acute hulp om in hun basisbehoeften te voorzien. Zo werken we samen aan een hoopvolle toekomst voor de mensen in Dharavi.

Wat zijn de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar? 

  • 178 leraren zijn getraind in de meest recente effectieve onderwijstechnieken.
  • 814 ouders hebben onderwijs gekregen in hoe ze de ontwikkeling en veiligheid van hun kind kunnen stimuleren.
  • 439 kinderen hebben aan een campagne meegedaan, waarmee ze het alcoholprobleem in Dharavi hebben aangekaart.
  • 403 mensen hebben informatiebijeenkomsten bijgewoond over HIV en aids. 
  • 396 mensen hebben trainingen gevolgd en weten nu waar ze terecht kunnen als een kind mishandeld, misbruikt, en/of uitgebuit wordt. 
  • 725 mensen zijn getraind in hoe ze hun eigen veiligheid kunnen waarborgen (thuis en op straat), hoe ze eerste hulp kunnen bieden aan anderen in nood en wat te doen bij brand. (Een veel voorkomend probleem in de overvolle wijken en straten van Dharavi.)
  • 1159 jongens en mannen hebben training gekregen in gelijkheid tussen mannen en vrouwen en leerden hoe ze op moeten komen voor de rechten van meisjes en vrouwen.

Deel artikel