Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Wij kunnen de verkregen informatie niet verbinden aan een persoon, maar gebruiken deze om op sociale media content af te stemmen op interesses van onze gebruikers.

Wij vragen aandacht voor kinderen

Beleidsbeïnvloeding zien wij als het zijn van de stem voor de armen. Het onder de aandacht brengen van de armoede en ongelijkheid in deze wereld zien we als een heel belangrijke taak van ons ontwikkelingswerk. Dit doen we bij lokale overheden, regeringen, en grote beleidsbeïnvloeders.

Wat kaarten we wereldwijd aan?

  • Rechten van het kind
  • Kindsoldaten, kinderarbeid en de seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen
  • Het effect van de wereldeconomie en wereldhandel op armoede en ongelijkheid
  • Het voorkomen van conflicten
  • Uitbreiding van de samenwerking met overheden, het bedrijfsleven en andere hulporganisaties

Deel artikel