Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Wij kunnen de verkregen informatie niet verbinden aan een persoon, maar gebruiken deze om op sociale media content af te stemmen op interesses van onze gebruikers.

Mensen in King'Ori kunnen zelfstandig verder

18-7-2012

In King 'Ori is het feest! Na ruim 15 jaar zijn ze namelijk onafhankelijk van hulp. Samen met onze sponsors hebben we er voor gezorgd dat de mensen weer zelfstandig kunnen zorgen voor de toekomst van hun kinderen.

Mensen bewust hoe belangrijk inentingen zijn

Er worden steeds meer kinderen en zwangere vrouwen ingeënt tegen ziektes. 97.7% van de gemeenschap is nu ingeënt, in 2009 was dit nog 56.8%. De mensen zijn zich er nu beter van bewust van het belang van inentingen. Ook belangrijk is dat mensen nu makkelijker bij gezondheidscentra kunnen komen. Afgelopen jaar heerste er een droogte in King 'Ori. World Vision heeft kwetsbare groepen gesteund tijdens deze moeilijke periode. Zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding gaven, kwetsbare kinderen en kinderen onder vijf ontvingen extra eten. In totaal werden 2.215 mensen geholpen.

Kippen zorgen voor inkomen

Er zijn trainingen gegeven in betere fokmethodes voor vee en er was begeleiding van technische mensen op het gebied van veeteelt. Dat had zo'n positief effect dat 74.9% van de bevolking nu kippen houdt, in 2009 was dit 20%. Het houden van kippen zorgt voor vlees en eieren. De verkoop van de extra eieren en vlees levert inkomen op. Dit inkomen wordt dan besteed om voor hun kinderen schooluniformen en schoolgeld te betalen. 

71,9% heeft toegang tot schoon drinkwater

De toegang tot water is afgelopen jaren enorm verbeterd. In 2009 had 34.8% van de mensen toegang tot schoon drinkwater, in 2011 was dit 71.9%. Er zijn speciale commissies aangesteld die ervoor zorgen dat het watersysteem (zoals handpompen, publieke watertaps en waterleidingen) in goede conditie blijft. Ook bewaakt deze commissie dat iedereen evenveel toegang tot water heeft. Zij zijn dit jaar getraind door World Vision om dit goed te begeleiden. Deze commissies hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er geen ruzie gemaakt wordt over wie wel of niet water mag hebben. Nu kan de hele gemeenschap van deze bron gebruik maken! Dit maakt het waterproject dan ook duurzaam! 

Mensen halen zelf geld op om wezen en kwetsbare kinderen naar school te laten gaan.

Ook de gemeenschap draagt zelf bij aan hun eigen ontwikkeling. Zo halen ze zélf ook geld op om wezen en kwetsbare kinderen te ondersteunen. Met dat geld kunnen deze kinderen naar school.

 

Deel artikel