Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Wij kunnen de verkregen informatie niet verbinden aan een persoon, maar gebruiken deze om op sociale media content af te stemmen op interesses van onze gebruikers.

Werkwijze


We werken samen

World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. We willen dat kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven. Samen met de familie en de omgeving werken we aan vooruitgang die doorgaat als World Vision weg is.

We geloven in verandering

World Vision werkt in bijna 100 landen in nauwe samenwerking met de lokale en internationale organisaties. Jaarlijks bereiken we miljoenen mensen met noodhulp en duurzame ontwikkeling. We helpen kinderen, hun familie en de omgeving zonder onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke overtuiging.

Zelfstandig verder


Samen met de familie en de omgeving werken we aan vooruitgang die doorgaat als World Vision weg is.


In ongeveer 15 jaar willen we onszelf overbodig maken. Door in mensen te investeren, zien we dat de ontwikkeling verder gaat, ook als World Vision weer weggaat. In september 2012 bereikten we deze mijlpaal in King'Ori (Tanzania) en in 2014 in Adicca (Guatemala) waar we zien dat de mensen nu zelf veranwoordelijkheid nemen voor de toekomst van hun eigen kinderen. Dat is fantastisch!

Klik op onderstaande buttons voor mooie beelden, verhalen en resultaten van de twee afgeronde projecten. 

King'Ori Adicca


Deel artikel