Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Wij kunnen de verkregen informatie niet verbinden aan een persoon, maar gebruiken deze om op sociale media content af te stemmen op interesses van onze gebruikers.

Thema's

Kinderen zijn kwetsbaar en vaak het grootste slachtoffer van armoede en onrecht. Daarom werkt World Vision aan een betere leefomgeving voor kinderen. Samen met de lokale bevolking wordt gezorgd voor schoon drinkwater, goed onderwijs, duurzame landbouw, efficiënte gezondheidszorg en gelijke kansen voor mannen, vrouwen en kinderen.

Water

King'Ori feest 1Water halen is vaak een taak van kinderen. Zij halen hun drink-, was-, en irrigatiewater uit open bronnen, waardoor veel ziektes ontstaan. Ook lopen er gevaarlijke dieren bij deze bronnen. Wij renoveren bestaande putten en leggen nieuwe waterputten aan die dichter bij huis liggen. Ook worden er latrines gebouwd. Zo ontstaan er minder ziektes.

Onderwijs

Kinderen laten zich horen voor Sterke StartIn de landen waar wij werken kunnen veel jongeren niet lezen en schrijven. Meisjes stoppen vaak met school omdat ze moeten trouwen of helpen in het huishouden. Jongens kunnen geen beroepsopleiding betalen, waardoor ze ongeschoold en slecht betaald werk doen. World Vision zorgt ervoor dat ouders, dorpsleiders en kinderen weten dat onderwijs belangrijk is. Daardoor gaan meer kinderen naar school en halen meer kinderen hun diploma. Lesmethoden worden verbeterd en leraren worden getraind.

Economische ontwikkeling

Musanje (4) En Edson (6) Uit Zambia Eten Uit De MoestuinVeel mensen weten niet hoe ze verstandig met geld om moeten gaan. Omdat er niet vaak wordt geoogst, lenen mensen in de tussentijd geld. Ze betalen veel rente, waardoor schulden oplopen. Gezonde voeding voor kinderen is schaars. World vision geeft ondersteuning bij het verbouwen van de gewassen, zodat er vaker geoogst kan worden. Hierdoor is er meer gezond voedsel beschikbaar en extra geld te besteden. Ook kunnen mensen via een microkrediet een lening afsluiten tegen een gunstige rente.

Gezondheid

Training gezondheidswerkersVaak is er nauwelijks goed geschoold personeel en medicijnen worden slecht aangeleverd. Relatief eenvoudige ziektes zijn ineens levensbedreigend. Er is slechte opvang voor wezen, kinderen met een handicap of hiv/aids. World Vision traint gezondheidswerkers om in de klinieken aan het werk te gaan. Daarnaast leert de lokale bevolking om juist voor de meest kwetsbare kinderen te zorgen.

Gelijke kansen

Jongeren laten hun stem horenIn sloppenwijken staan huizen zo dicht op elkaar dat er geen ruimte is om te spelen. Vrouwen en kinderen worden vaak geslagen of seksueel misbruikt. Kinderen voelen zich niet veilig.

Wij creëren een vertrouwde plek waar kinderen hun problemen kunnen bespreken en veilig kunnen spelen. Misbruik wordt gerapporteerd en opgevolgd en door goede voorlichting worden vrouwen en kinderen beschermd door de lokale bevolking.


Deel artikel