Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Wij kunnen de verkregen informatie niet verbinden aan een persoon, maar gebruiken deze om op sociale media content af te stemmen op interesses van onze gebruikers.

Zondag 21 mei wereldwijd gebed tegen hongersnood

12-5-2017

Op zondag 21 mei bidden miljoenen mensen om de wereldwijde hongersnood een halt toe te roepen. De Wereldraad van Kerken heeft deze dag tot wereldwijde gebedsdag uitgeroepen omdat er op dit moment meer dan 20 miljoen mensen honger lijden. Er zijn grote voedseltekorten door onder andere droogte en conflicten. World Vision bidt actief mee, naast de hulpacties die we ondernemen. Doet uw kerk ook mee?

Kinderen in Cambodja biddenIn Zuid-Sudan, Somalië, Nigeria en Jemen is de situatie het ergst. World Vision vraagt in het bijzonder uw gebed voor de 1,4 miljoen kinderen die ondervoed zijn. Kinderen zijn het meest kwetsbaar en ondervoeding leidt bij hen tot ziektes, slechte ontwikkeling of zelfs tot overlijden. Uw gebed is hard nodig!

Wij willen u oproepen om vurig met ons mee te bidden, in uw kerk, in uw gezin en persoonlijk. Bidt u mee dat er een einde komt aan deze crisis? We geloven dat God verandering kan brengen en dat er hoop is voor al deze mensen die lijden. Daarom willen wij samen met u en kerken wereldwijd op zondag 21 mei voor hen bidden.

Gebedspunten

# Bid voor de 20 miljoen mensen die honger lijden

  • Bid voor de 20 miljoen meest kwetsbare kinderen, vrouwen en mannen die honger lijden.

  • In Zuid-Sudan en Somalië is hongersnood vastgesteld. Ook in Nigeria en Jemen dreigt hongersnood. Bid voor een einde aan deze crisis en dat de hulp die gegeven wordt op tijd zal zijn.

# Bid voor kinderen die honger lijden

  • Hongersnood heeft gevolgen voor iedereen, maar kinderen jonger dan 5 jaar zijn het meest kwestbaar. Circa 1 miljoen kinderen lijden aan ernstige acute ondervoeding. Als zij geen behandeling krijgen, zal een derde van deze kinderen sterven. Bid voor deze kinderen in nood.

  • Preventie en behandeling zijn cruciaal voor het leven van deze kinderen en hun toekomst. Bid voor kinderen die momenteel in gevaar zijn, dat ze beschermd zijn en de voedingssteun ontvangen die ze nodig hebben om te overleven. 

# Bid voor hulpverlenersGebed

  • In alle vier de landen is naast hongersnood ook conflict een gemeenschappelijke deler. Het is duidelijk dat er een direct verband bestaat tussen conflict en voedselzekerheid. Gezinnen en kinderen vluchten voor geweld op zoek naar veiligheid, waardoor hun huizen en levensonderhoud achterblijven. Bid voor een einde aan het geweld.

  • Om toekomstige hongersnood en hongercrisis te voorkomen, moeten we geweld in onze wereld beëindigen. Bid voor vrede en duurzame oplossingen die conflict en geweld zullen beëindigen.

  • Humanitiare organisaties en lokale gemeenschappen staan in de frontlinie van de crisis. Veel hulpverleners zijn werkzaam op de gevaarlijkste plaatsen ter wereld. Bid om bescherming voor deze hulpverleners en gemeenschappen.

# Bid dat de wereld in actie komt

  • Bid dat de wereld actie onderneemt, dat we een licht in de duisternis kunnen zijn en een stem in de stilte. 


Wat doet World Vision?

World Vision levert momenteel levensreddende voedsel-, water- en gezondheidsinterventies in Zuid-Soedan en Somalië en helpt Nigeriaanse vluchtelingen die voor het geweld zijn gevlucht naar Tsjaad en Niger.

Lees hier het indrukwekkende verhaal van Said uit Somalië.

World Vision inschakelen in uw kerk?

Als u naar aanleiding van deze oproep tot gebed meer aandacht wilt geven aan armoede en gerechtigheid in uw gemeente, dan bieden we graag onze sprekers aan. Mensen die met eigen ogen hebben gezien hoe armoede levens kapot maakt en daar bewogen over zijn. Stuk voor stuk mensen met passie, sprekerskwaliteit en een bewogen hart voor kinderen in armoede. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op.
Matt. 25:35

 


Deel artikel