Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Wij kunnen de verkregen informatie niet verbinden aan een persoon, maar gebruiken deze om op sociale media content af te stemmen op interesses van onze gebruikers.

Projectgebied Bandarban getroffen door overstromingen

30-6-2017

In de afgelopen twee weken is Bangladesh getroffen door overstromingen. Ook het projectgebied Bandarban is hierdoor geraakt. 160 mensen overleefden de ramp niet, waaronder ook een sponsorkind. En duizenden mensen zijn alles kwijtgeraakt.

De schade is enorm. Overal in het land zijn crisiscentra opgezet, waar mensen nu verblijven. De nood is hoog en daarom zijn we meteen in actie gekomen. We helpen de gezinnen met het repareren van hun huis en we delen voedingsmiddelen en gezondheids- en hygiënepakketten uit. We doen er alles aan om de getroffen kinderen zo goed mogelijk te helpen. 

Helpt u mee?
Bidt u met ons mee voor deze getroffen gezinnen en de hulpverleners? Ook een gift voor de noodhulp daar is natuurlijk zeer welkom. Maak uw gift over op rekeningnummer: NL98INGB 0000 0000 99 o.v.v. Noodhulp Bangladesh of klik hier

Onderdak, Voedsel, Water & Sanitair
Wat doen we met uw donatie? World Vision heeft in kaart gebracht welke mensen het hardst zijn getroffen door de overstromingen en welke hulp ze direct nodig hebben. Er zijn 100 families in het gebied van wie het complete huis is verwoest. We helpen hen met materialen waarmee ze snel een tijdelijk onderkomen kunnen bouwen. De huizen van 720 families zijn zwaar beschadigd, maar te herstellen. Deze families geven we middelen om hun huis te herstellen.

Verder is er voor al deze gezinnen tekort aan voedsel en zijn we bezorgd over hun gezondheid. Alle 820 getroffen gezinnen voorzien we dan ook van voedsel- en hygiënepakketten. Op die manier bieden we hen de eerste hulp die in deze noodsituatie van levensbelang is.


Deel artikel