Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Wij kunnen de verkregen informatie niet verbinden aan een persoon, maar gebruiken deze om op sociale media content af te stemmen op interesses van onze gebruikers.

Ontwikkelingsorganisaties blij met inzet politiek voor internationale samenwerking

16-1-2017

Ontwikkelingsorganisaties Cordaid, EduKans, Light for the World, Red een Kind, Wilde Ganzen, WorldVision en ICCO zijn blij met de inzet van het CDA om meer middelen vrij te maken voor internationale samenwerking.

Afgelopen weekend vond het CDA-congres plaats waarbij het verkiezingsprogramma is vastgesteld. Positief is de erkenning van het CDA dat op internationale samenwerking de afgelopen jaren teveel is bezuinigd. In het programma staat dat in de komende jaren extra middelen worden vrijgemaakt voor internationale samenwerking. Het CDA wil hiermee voldoen aan afspraken waaraan Nederland zich in internationaal verband heeft gecommitteerd. De ontwikkelingsorganisaties wijzen in dit verband op de 0,7%-norm.

Ook staat in het verkiezingsprogramma dat binnen internationale samenwerking investering in en via maatschappelijke organisaties van belang blijft vanwege hun expertise en bereik. De organisaties zijn blij met deze erkenning.

De organisaties vinden het zeer terecht dat in deze tijd van snelle veranderingen, toenemende instabiliteit, radicalisering en onveiligheid, migratie en ongelijkheid, het CDA deze richting inslaat. Het CDA rekent hiermee af met de trend van bezuinigingen in de afgelopen twee kabinetten. 

Ronnie Hahné, World Vision: "Juist nu de wereld in brand staat zijn er geen bezuinigingen maar investeringen nodig. Het is onze verantwoordelijkheid om ontwikkelingssamenwerking op peil te houden en de meest kwetsbaren te helpen. Zowel in crisisgebieden als in gebieden waar armoede al generaties op generaties levens kapot maakt. We strijden als organisaties voor gelijke rechten en daarin is de hulp van de overheid onmisbaar."

Opbouw van stabiele samenlevingen is een langdurig proces en daarom gebaat bij gecontinueerde investeringen. De organisaties hopen dan ook dat het CDA zich de komende jaren gaat inzetten op een evenwichtige en structurele aanpak van ontwikkelingssamenwerking, om zo ook problemen die ons raken structureel aan te pakken. 

n.


Deel artikel