Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Wij kunnen de verkregen informatie niet verbinden aan een persoon, maar gebruiken deze om op sociale media content af te stemmen op interesses van onze gebruikers.

Neem ons op in uw testament

U kunt op een heel bijzondere manier kinderen een betere toekomst geven: door World Vision op te nemen in uw testament. U bepaalt met een testament zélf wat er later met uw bezit gebeurt. Het is goed om daar over na te denken en fijn om te weten dat alles goed geregeld is. En hoe mooi is het om nu te leven in het besef dat u ook in de toekomst bijdraagt om het leven van kinderen tot volle bloei te laten komen!

Erfstelling of legaat: aan u de keuze

Een testament maakt u bij de notaris van uw keuze. U kunt een testament overigens altijd weer veranderen of herroepen. U kunt kiezen tussen een erfstelling en een legaat. 

1. Erfstelling
U kunt World Vision opnemen in uw testament als (mede-)erfgenaam. Dit heet erfstelling. World Vision ontvangt dan (een percentage van) uw nalatenschap. U beslist zelf van tevoren welk percentage dat dan is.

2. Legaat
Wilt u World Vision niet tot erfgenaam maken, maar wel in uw testament opnemen, dan kunt u voor een legaat kiezen. Met een legaat stelt u vast welk geldbedrag of bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) u nalaat aan World Vision.

Blijvende impact voor kinderen en hun omgeving 


Gracinda en NeimaU kunt ervoor kiezen uw nalatenschap te bestemmen voor noodhulp, maar ook voor duurzame ontwikkeling. Wist u dat wij met duurzame ontwikkeling bijvoorbeeld zorgen voor schoon drinkwater? Gracinda en haar dochtertje Neima (foto links) hoeven zich nu geen zorgen meer te maken om vervuild drinkwater. "Dankzij de waterput van World Vision is ons leven veranderd!" Deze impact kunnen we maken dankzij de betrokkenheid van sponsors, donateurs en dankzij nalatenschappen. 


ClarisMaar zolang er nog kinderen zijn die geen toegang hebben tot schoon drinkwater, tot goede gezondheidszorg en/of onderwijs, strijden wij voor hun rechten. Want elk kind verdient dezelfde kansen. Met elkaar kunnen wij het leven van kinderen, hun families en de omgeving veranderen!

World Vision betaalt geen belasting over uw erfenis

Of het nu om een groot of klein bedrag gaat, we dragen er zorg voor dat het terecht komt bij de kinderen die uw hulp het hardst nodig hebben. World Vision hoeft over uw gift geen belasting te betalen. De reden hiervoor is dat World Vision valt onder de zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Wij zijn dus een goed doel, dat door de belasting is goedgekeurd.

Uw nalatenschap, hun leven

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om na te laten aan World Vision? Ruud van Eijle, directeur van World Vision, wil graag met u in gesprek om uw wensen rondom een erfenis te bespreken. Samen kijken jullie hoe u kunt bijdragen aan de toekomst van kinderen in ontwikkelingslanden. Bel geheel vrijblijvend om een afspraak te maken: 033-4643444

 

 


Deel artikel