Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Wij kunnen de verkregen informatie niet verbinden aan een persoon, maar gebruiken deze om op sociale media content af te stemmen op interesses van onze gebruikers.

Collecte

Uw bijdrage maakt écht verschil! Door een collecte te schenken aan World Vision kunnen wij de meest kwetsbare kinderen helpen tot bloei te komen. Kinderen als James en Patrick, die met uw hulp weer lachend naar de toekomst kijken.

Samen met u zorgen we ervoor dat nog meer kwetsbare kinderen tot bloei komen. Uw collecte gebruiken we op plaatsen waar de nood het hoogst is. We helpen bijvoorbeeld oorlogskinderen om na jaren van oorlog een veilige toekomst op te bouwen en zorgen voor voedsel en onderwijs in de hartverscheurende omgeving van vluchtelingenkampen. Helpt u mee?


Want ik had honger en jullie hebben mij te eten gegeven. - Mattheüs 25:35Het opgehaalde bedrag kunt u overmaken op  NL98INGB 0000 0000 99 o.v.v. collecte en naam gemeente.  Klik hier voor extra materialen om uw collecte te ondersteunen. Bent u op zoek naar specifieke informatie? Dan horen we het graag. 


Deel artikel